Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 9
14/12/2018 | 17:00  | Lượt xem: 1001

Trong 2 ngày 13 - 14/12/2018, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) và một số nội dung khác...

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Thế Cương – Ủy viên Thường trực, trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội; Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy; Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND quận khóa XIX, trưởng các phòng, ban, đoàn thể quận, lãnh đạo các phường và các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy; Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của quận; báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND quận, các ban HĐND quận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những kiến nghị với HĐND, UBND quận; kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan thuộc UBND quận năm 2019. UBND quận trình HĐND quận báo cáo tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2018; tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi ngân sách quận và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2019. Báo cáo giữa kỳ việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND quận về kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016 – 2020); tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020) và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Tờ trình về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2017. HĐND quận đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND và một số văn bản khác…

Các đại biểu HĐND quận đã thống nhất đánh giá: Năm 2018, quận Hoàn Kiếm tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 19/20 chỉ tiêu HĐND quận giao đạt và vượt kế hoạch (trong đó 13/13 chỉ tiêu Thành phố giao đều đạt và vượt kế hoạch). Kinh tế ổn định và phát triển; tốc độ tăng trưởng về doanh thu ngành dịch vụ, thương mại, du lịch ước tăng 18,05% (trong đó, ngành du lịch ước tăng 20,28% so với cùng kỳ). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt cao so với kế hoạch năm; tổng thu NSNN trên địa bàn quận ước đạt 7.728 tỷ đồng, bằng 110% dự toán Thành phố giao, bằng 107,5% dự toán HĐND quận quyết nghị, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công và giải ngân các dự án trong kế hoạch vốn năm 2018; trong đó, tập trung các dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố; chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp; cải tạo, sửa chữa các trường học, trụ sở trên địa bàn quận… Đáng chú ý, UBND quận đã phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng phương án cơ chế đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ giai đoạn 1, báo cáo UBND TP xem xét quyết định. Tập trung thực hiện Đề án “Xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao Đồng Xuân - Bắc Qua”; đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả khu vực thực phẩm tươi sống, khu vực kinh doanh tại tầng 3 chợ Đồng Xuân, cầu nối chợ Đồng Xuân - chợ Cầu Đông...

Công tác đảm bảo TTĐT, TTATGT, VSMT được chỉ đạo quyết liệt. Đã triển khai cải tạo chỉnh trang đô thị 12 tuyến phố (08 tuyến phố chuyển tiếp từ năm 2017 và 04 tuyến phố trong kế hoạch năm 2018). Phối hợp các Sở, ngành Thành phố báo cáo UBND TP về phương án thiết kế dự án xây dựng hầm đường bộ nối từ Trần Nguyên Hãn - Chương Dương Độ. Tập trung hoàn chỉnh các thủ tục để chuẩn bị khởi công dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm; tuyến phố Tạm Thương - Yên Thái, tuyến phố ẩm thực Tống Duy Tân - Cấm Chỉ, tuyến Ngõ Huyện - Thọ Xương, phố Gầm Cầu từ phố Hàng Cót đến phố Hàng Giấy).

Ngành Giáo dục - Đào tạo quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học, lần thứ 9 liên tiếp là lá cờ đầu ngành giáo dục Thủ đô; đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018 tại 02 trường: Tiểu học Trưng Vương và Mầm non Tháng Tám, nâng tổng số trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn quận là 23 trường. Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện tốt, nhất là trong dịp lễ, Tết... Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật được quan tâm, đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị - 2018” của Thành phố.

Năm 2019, quận tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo số thu vượt kế hoạch được giao. Duy trì tốt và tăng cường công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị; đảm bảo hoàn thành các dự án trọng điểm của quận như: Xây dựng hầm đường bộ nối từ Trần Nguyên Hãn - Chương Dương Độ; xây dựng cải tạo, chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm; xây dựng cải tạo, chỉnh trang các vòm đá cầu dẫn Nam cầu Long Biên; xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ... Phát triển toàn diện, hiệu quả sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ công dân, tổ chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung giải quyết vi phạm TTXD trên địa bàn. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận; các nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm theo Thông báo số 409-TB/TU ngày 13/10/2016”.

Để đạt mục tiêu trên, UBND quận xác định 30 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trên 5 lĩnh vực và 6 giải pháp với một số nội dung chủ yếu như:

Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, HĐND, UBND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tăng cường công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao.

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019. Tập trung chỉ đạo hoàn thành GPMB các dự án trên địa bàn quận.

Tiếp tục chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Hàng Giấy và 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu vực bảo tồn cấp I - khu phố cổ Hà Nội. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh, bền vững về TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn quận…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, gắn với khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất trên địa bàn quận, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; triển khai có hiệu quả kế hoạch về giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn quận (giai đoạn 2016-2020). Chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Phố Sách Hà Nội. Tiếp tục duy trì và phát huy giá trị không gian bích họa phố Phùng Hưng; hoàn thành Đề án “Tổ chức không gian văn hóa tại phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí”.

 Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế gắn với thực hiện tốt chương trình y tế, các tiêu chí Quốc gia y tế phường giai đoạn đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn…

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai có hiệu quả kế hoạch về quy hoạch, sắp xếp, đầu tư cải tạo mạng lưới trường học quận (giai đoạn 2016-2020). Tập trung đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, phấn đấu xây dựng 02 trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 (trường tiểu học Hồng Hà và THCS Chương Dương).

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo ANCT, TTATXH, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố, năm “Kỷ cương - Phát triển” của quận. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ các Đề án, Chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án số 09-ĐA/TU ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm theo Thông báo số 409-TB/TU ngày 13/10/2016 nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp cận thông tin, Luật tiếp công dân, nhất là việc tiếp dân thường xuyên của Chủ tịch UBND quận, phường. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của quận, phường, không để tồn đọng kéo dài, không để hình thành vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người…

Trong buổi thảo luận, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời cũng nêu khó khăn, tồn tại và góp bàn một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, với trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong quận, HĐND quận đã xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện những cam kết của lãnh đạo UBND và Thủ trưởng các đơn vị thuộc quận tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND quận; xem xét kết quả thực hiện các nội dung kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND quận: cụ thể về việc thực hiện các giải pháp đột phá và quyết liệt nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường; về tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của quận hiện nay và chất vấn một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm. Đại biểu chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề mà HĐND quận đã lựa chọn và là những nội dung mà cử tri quan tâm, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu với cử tri.

Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đã kết luận các vấn đề liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để UBND, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các phường tổ chức thực hiện và HĐND quận giám sát.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND quận bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, các vị đại biểu HĐND quận đã đánh giá khách quan, công tâm, thẳng thắn và thể hiện rõ mức độ tín nhiệm của mình đối với từng chức danh. Các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm đều có sự ghi nhận về mức độ cố gắng, đóng góp cống hiện trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ. Đây là cơ sở để người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Xem xét việc giải quyết các kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 7 HĐND quận, tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận đã báo cáo HĐND quận kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XIX. Theo đó, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận xem xét giải quyết 27/29 kiến nghị, đạt tỷ lệ 93,1%. Tuy nhiên, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn một số tồn tại, HĐND quận đề nghị UBND quận cần tập trung giải quyết kịp thời và dứt điểm các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Thành phố, UBND quận cần chủ động phối hợp với Sở ngành Thành phố quan tâm, sớm giải quyết.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Tuấn Trung do chuyển công tác (làm Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận). HĐND quận đã bầu Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Trọng Khánh - Chánh Thanh tra quận.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định kỳ họp thứ 9 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau kỳ họp, HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, UBND, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc quận kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND quận; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận kịp thời báo cáo nội dung kết quả kỳ họp tới cử tri; đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát cùng với việc vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND quận thông qua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận…

Kỳ họp thứ 9 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục đổi mới, cải tiến quan trọng và đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch HĐND quận làm công tác tổ chức tại kỳ họp.
Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận trình Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của quận tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND quận, các ban HĐND quận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND quận bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

                                                                                           Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?