Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Thường trực HĐND quận giám sát về công tác huy động, quản lý và sử dụng các quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn quận
01/09/2018 | 08:00  | Lượt xem: 579

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-HĐND ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát“Công tác huy động, quản lý và sử dụng các quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”; từ ngày 15/8/2018 đến ngày 31/8/2018, Đoàn giám sát đã tổ chức thành 2 tổ do đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận và đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận chủ trì tiến hành giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của UBND 12 phường và làm việc trực tiếp tại UBND 6 phường.

Dự và làm việc cùng Đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực UBMTTQ quận và lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Thanh tra quận, Văn phòng HĐND và UBND quận, Thường trực HĐND 6 phường. Qua giám sát, Đoàn đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Công tác huy động, quản lý và sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp tại các phường được triển khai thực hiện tương đối bài bản, cơ bản tuân thủ theo các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, UBND các phường đã quan tâm ban hành các văn bản để việc huy động, quản lý và sử dụng các loại quỹ đạt hiệu quả, đúng quy định.

Để việc huy động các quỹ đạt hiệu quả, phù hợp với tính chất của từng loại quỹ, tránh chồng chéo và không gây áp lực cho người dân, UBND các phường đã tiến hành huy động các loại quỹ khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Vì vậy, quá trình huy động quỹ luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận và tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Kết quả thu một số loại quỹ hằng năm của một số phường luôn đạt cao, như phường: Chương Dương, Trần Hưng Đạo, Hàng Buồm, Hàng Bài, Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, Hàng Bạc, Cửa Nam, Đồng Xuân, Phúc Tân. Chính vì vậy, trong những năm qua bên cạnh các chế độ, chính sách được thụ hưởng từ nguồn ngân sách, các đối tượng người có công, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận còn nhận được sự hỗ trợ từ nguồn của các quỹ xã hội, từ thiện được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác huy động, quản lý và sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn quận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc bất cập như: Nhận thức về tính chất của các loại quỹ do UBND phường đang huy động tại một số đơn vị chưa đầy đủ, chưa xác định rõ loại quỹ bắt buộc và quỹ vận động tự nguyện nên việc tổ chức triển khai thực hiện chưa phù hợp với bản chất của từng loại quỹ; công tác triển khai và thu, nộp quỹ Phòng chống thiên tai (là quỹ bắt buộc theo quy định) chưa tuân thủ đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố và UBND quận. Một số phường chưa kịp thời ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ do phường đang quản lý (phường Tràng Tiền, Hàng Bồ), khi ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban vận động, Ban quản lý quỹ vẫn còn viện dẫn các văn bản hết hiệu lực thi hành, chưa đảm bảo đúng thành phần theo quy định (phường Hàng Bồ, Hàng Trống, Cửa Đông). Các đơn vị thuộc quận chưa kịp thời tham mưu cho UBND quận để hoàn thiện cơ sở pháp lý của việc hình thành các quỹ theo các quy định mới khi tiến hành huy động nhân dân đóng góp đối với một số loại quỹ như: Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ Khuyến học….Hầu hết UBND các phường chưa thực hiện đúng quy định về quản lý tiền mặt thu được của các quỹ. Việc thực hiện nội dung chi tại một số phường chưa đảm bảo đúng quy định và Quy chế đã được xây dựng. Việc tổ chức công khai thu, chi các quỹ do nhân dân đóng góp của các phường chưa kịp thời, chưa đúng quy định về thời điểm công khai, nội dung công khai theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính. Việc lưu trữ và quản lý các hồ sơ, chứng từ thu, chi các Quỹ tại một số phường chưa khoa học, còn nhầm lẫn nội dung các chứng từ, hóa đơn, biên lai thu, chi.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí trưởng các đoàn giám sát đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo đề nghị các phường thực hiện tốt công tác huy động, quản lý và sử dụng các quỹ do nhân dân đóng góp trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận phát biểu kết luận buổi giám sát tại phường Cửa Đông.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận phát biểu kết luận buổi giám sát tại phường Hàng Trống.

Tin, ảnh: Vân Anh

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?