Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019
16/01/2019 | 17:30  | Lượt xem: 545

Chiều ngày 16/1/2019, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019.

Các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận thay mặt 3 cơ quan trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2018 và dự kiến chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã phát huy được tính tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan; đồng thời tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, nhất là trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của quận và các nhiệm vụ thành phố giao. 3 cơ quan đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án công tác toàn khóa của cấp ủy, Nghị quyết HĐND các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND quận và các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề về thực hiện Chương trình công tác của Quận ủy và các chương trình giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND quận; phối hợp trong công tác phản biện xã hội. Trong năm 2018, Thường trực HĐND đã tham mưu, giúp HĐND quận triển khai thực hiện Nghị quyết 132/NQ-HĐND ngày 28/6/2017 tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 31 đơn vị (giám sát trực tiếp tại 14 đơn vị và giám sát qua báo cáo của 17 đơn vị). Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 9 HĐND quận theo đúng quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ và UBND quận tổ chức 11 Đoàn kiểm tra, giám sát với nội dung tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND quận đã tổ chức thành công phiên giải trình về công tác quản lý, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận - đây là điểm mới trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND quận trong năm 2018. Các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát đều đảm bảo đúng Luật định và tiếp tục được đổi mới. Thông qua đó đã kịp thời đánh giá, phối hợp đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà HĐND quận đã quyết nghị; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại hạn chế; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị với các đơn vị được giám sát và các cơ quan liên quan chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đề cao tinh thần trách nhiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐND quận đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ quận tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận với cử tri 18 phường và 1 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề; phối hợp tổ chức 4 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và 4 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đã có 3.385 lượt cử tri tham dự và 805 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ quận tổng hợp, phân loại và chuyển đến 88 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong năm 2018 Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận. Tại hội nghị đã có 12 lượt đại biểu đại diện cử tri và nhân dân tham gia phát biểu với 16 ý kiến. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBND quận đã giải đáp các ý kiến, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, giải pháp mà các đại biểu đại diện nhân dân trao đổi, đề xuất trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội của quận.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử trị tiếp tục được 3 cơ quan triển khai thực hiện nghiệm túc theo đúng Luật định. Trong năm 2018, lãnh đạo 3 cơ quan đã tiếp 490 lượt công dân, tiếp nhận 869 lượt đơn thư. Thông qua hoạt động tiếp công dân đã kịp thời đôn đốc các cơ quan có liên quan tiến hành giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 6/8 vụ (đạt tỷ lệ 75 %), giải quyết 17/26 ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 7 HĐND quận (đạt tỉ lệ 65,4%) giải quyết 27/29 ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND quận (đạt tỉ lệ 93,1%).

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Trong năm 2019, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận đã thống nhất và ký kết phối hợp thực hiện tốt các nội dung: Phối hợp trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án công tác của cấp ủy và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ của HĐND quận trong năm 2019; thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng chính quyền và thực hiện dân chủ. 3 cơ quan phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, khảo sát, giám sát và phối hợp tích cực trong công tác phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tham luận của các đại biểu dự hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được của đơn vị và biểu thị quyết tâm phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2019.

Tại hội nghị, các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã ký kết nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm trước sự chứng kiến của các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn –Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận các kết quả đạt được của 3 cơ quan trong năm 2018 và nhấn mạnh một số nội dung để chương trình phối hợp hoạt động của 3 cơ quan: Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UBMTTQ quận đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2019.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận thay mặt 3 cơ quan trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2018 và dự kiến chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận ký kết nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 trước sự chứng kiến của các đại biểu dự hội nghị.

toàn cảnh hội nghị.

                                                                                                      Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?