Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Thường trực HĐND quận giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri
08/09/2017 | 17:37  | Lượt xem: 141

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-HĐND ngày 07/8/2017 của Thường trực HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri (sau đây viết tắt là Đoàn giám sát); ngày 08/9/2017, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND quận.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí  đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra quận; Phòng Tư pháp; Phòng Quản lý Đô thị quận; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng HĐND và UBND quận; Ban tiếp công dân quận.

Tại buổi giám sát, các đồng chí thành viên đoàn đã nghe đồng chí Vũ Tuấn Trung - Chánh Thanh tra quận trình bày báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri. Sau khi nghiên cứu báo cáo, các thành viên đoàn đã có ý kiến đóng góp và yêu cầu UBND quận làm rõ kết quả thực hiện các kiến nghị tại Kết luận 193/KL-HĐND quận; kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; kết quả giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND quận chuyển đến các đơn vị có liên quan; kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND quận. Sau khi đại diện lãnh đạo UBND quận trả lời các câu hỏi mà thành viên đoàn đặt ra, Thường trực HĐND quận đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri và chỉ rõ những điểm còn tồn tại cần khắc phục.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận đã tổng kết các ý kiến phát biểu và kết luận các nhiệm vụ UBND quận cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận phát biểu kết luận buổi giám sát.

Tin: Vân Anh - (VPHĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?