Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hoàn Kiếm giám sát công tác thu - chi tài chính tại các trường học trên địa bàn quận

19/05/2018 | 11:16  | Lượt xem: 102
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã thành lập Đoàn giám sát về "Công tác thu - chi tài chính" tại một số...

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/05/2018 | 11:03  | Lượt xem: 89
Sáng ngày 8/5/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Pháp chế HĐND quận khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Hàng Bồ

01/11/2017 | 01:24  | Lượt xem: 554
Thực hiện Công văn số 213/HĐND-BPC ngày 27/10/2017 của Ban Pháp chế HĐND quận về thông báo lịch làm việc của Đoàn khảo sát “Việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; ngày 01/11/2017,...

Thường trực HĐND quận giám sát về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận Hoàn Kiếm tại UBND phường Cửa Đông

27/10/2017 | 05:21  | Lượt xem: 721
Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-HĐND ngày 25/9/2017 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận Hoàn...

Thường trực HĐND quận làm việc tại phường Hàng Bông

26/10/2017 | 10:14  | Lượt xem: 880
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực HĐND quận, Quyết định số 182/QĐ-HĐND ngày 25/9/2017 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các...

Thường trực HĐND quận làm việc tại phường Tràng Tiền

19/10/2017 | 04:44  | Lượt xem: 601
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực HĐND quận, Quyết định số 182/QĐ-HĐND ngày 25/9/2017 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm về việc thành lập Đoàn giám sát “ Việc thực hiện các...

Thường trực HĐND quận giám sát về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 tại phường Lý Thái Tổ

18/10/2017 | 04:43  | Lượt xem: 704
Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-HĐND ngày 25/9/2017 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận Hoàn...

Thường trực HĐND quận giám sát về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận tại phườn Hàng Gai

13/10/2017 | 03:41  | Lượt xem: 318
Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-HĐND ngày 25/9/2017 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận Hoàn...

Thường trực HĐND quận giám sát về công tác quản lý sử dụng, bảo trì, cải tạo nhà cho người thuê nhà ở và việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận

06/10/2017 | 03:36  | Lượt xem: 488
Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-HĐND ngày 11/9/2017 của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm về việc thành lập Đoàn giám sát “Công tác quản lý sử dụng; công tác bảo trì, cải tạo nhà cho người thuê nhà ở...

Đoàn giám sát HĐND quận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác giáo dục, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ tại 3 phường

21/09/2017 | 03:38  | Lượt xem: 224
Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-HĐND ngày 06/9/2017 của Ban Pháp chế HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, thi hành...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khảo sát về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018, việc duy trì chất lượng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn quận

20/09/2017 | 03:43  | Lượt xem: 340
Căn cứ Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2017 về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2017, Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 24/01/2017 về hoạt động trọng tâm của Ban...

Thường trực HĐND quận giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri

08/09/2017 | 05:37  | Lượt xem: 116
Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-HĐND ngày 07/8/2017 của Thường trực HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Hà Nội giám sát công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử tại quận Hoàn Kiếm

23/08/2017 | 10:53  | Lượt xem: 155
Sáng ngày 23/8/2017, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Thế Cương - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XV tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 4

24/07/2017 | 03:50  | Lượt xem: 76
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND, kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố diễn ra từ ngày 03/7 đến ngày 05/7/2017 để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch...

Đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4

13/07/2017 | 03:55  | Lượt xem: 91
Sáng ngày 13/7/2017, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 33 phố Nhà Chung, các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiếp xúc cử tri trong quận báo cáo kết quả kỳ...

Phường Hàng Đào tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa XIX

06/07/2017 | 03:59  | Lượt xem: 233
Sáng ngày 6/7/2017, HĐND phường Hàng Đào đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thứ 4 - HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu Quốc hội khoá XIV tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 3

29/06/2017 | 11:01  | Lượt xem: 80
Chiều ngày 29/6/2017, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận - 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Hoàn Kiếm phối hợp với Thường trực HĐND, UBND quận tổ chức hội nghị tiếp...

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 4

27/06/2017 | 10:36  | Lượt xem: 73
Trong 2 ngày 27 - 28/6/2017, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND quận về phát triển kinh tế - xã hội, thu...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?