Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng các trường Mầm Non Tuổi Hoa, Mầm non Họa Mi, Mầm non Bà Triệu, Mầm non Chim Non, Tiểu học Quang Trung, Tiểu học Nguyễn Du
24/11/2022 | 10:43  | Lượt xem: 203

Chiều ngày 23/11/2023, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị công bố và trao các Quyết định số 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm Về công tác cán bộ, theo đó:

Điều động bà Lê Hương Chi - Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi đến nhận công tác tại Trường Mầm non Tuổi Hoa và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa.

Điều động bà Khúc Thị Mai - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bà Triệu đến nhận công tác tại Trường Mầm non Họa Mi và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi

Điều động bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chim Non đến nhận công tác tại Trường Mầm non Bà Triệu và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Bà Triệu.

Điều động bà Phạm Thúy Lan Phương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh đến nhận công tác tại Trường Mầm non Chim Non và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Chim Non.

Điều động bà Bùi Thị Diệu Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Quang Trung và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung.

Điều động bà Ngô Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhật Duật đến nhận công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Du và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận trao quyết định, tặng hoa cho các đồng chí Hiệu trưởng được điều động, bổ nhiệm

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2022, thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022 – 2027)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?