Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Giao ban Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”
20/07/2021 | 09:59  | Lượt xem: 86

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2021, sáng ngày 6/7/2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị giao ban Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) quận quý III và đôn đốc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận.

 Dự hội nghị, có đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận; các đồng chí là thành viên Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận; các đồng chí Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND 18 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Thủy - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp quận đã thông báo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 về việc kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận Hoàn Kiếm. Theo đó, đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận là Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận. 

Kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2021, hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận đã tham mưu giúp UBND quận ban hành 24 văn bản để triển khai thực hiện về công tác PBGDPL trên địa bàn quận. Là đơn vị thường trực Hội đồng PHPBGDPL quận, Phòng Tư pháp quận tham mưu duy trì họp giao ban định kỳ, đảm bảo đúng quy chế tổ chức và hoạt động. Đồng thời Hội đồng đã tham mưu giúp UBND quận xây dựng Công văn chỉ đạo các đơn vị, UBND phường thuộc quận chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; văn bản pháp luật về phòng chống dịch Covid-19, văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Tư pháp Hà Nội, các văn bản phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận, phường.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng đã tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội với 473 lượt người tham gia và phát hành 473 bộ tài liệu; biên soạn 11 loại đề cương giới thiệu các luật có hiệu lực từ 01/01/2021; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; phát hành 01 loại/35.000 tờ gấp “Một số quy định chung về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”. Phòng Tư pháp đã tham mưu giúp UBND quận tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thu hút 482 lượt người tham dự và phát hành 482 bộ tài liệu về bầu cử; biên soạn và phát hành 35.000 tờ gấp “Một số quy định chung về bầu cử” và 1.200 quyển sách “Hỏi - đáp về bầu cử” (tiếp nhận từ Sở Tư pháp thành phố Hà Nội) đến các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thuộc quận; phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015… Bên cạnh đó, các ngành, thành viên trong Hội đồng PBGDPL cũng thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021.  

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2021, các ngành, thành viên Hội đồng và các phòng, ban, đơn vị thuộc quận đã chủ động xây dựng và triển khai các hình thức, nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến nhân dân trên toàn địa bàn quận và đạt kết quả khả quan.  

Về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận: Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”, Công văn số 1839/UBND-NC ngày 14/6/2021 về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 08/6/2021 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; ngày 21/6/2021, UBND quận đã triển khai Công văn số 836/UBND-PTP về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi đến Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên; các phòng, ban, ngành, đơn vị; các trường học và UBND các phường trên địa bàn quận đảm bảo triển khai cuộc thi đạt kết quả tốt nhất. Theo đó, đề nghị Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tham gia dự thi, trong đó có ít nhất 01 bài dự thi chất lượng. UBND các phường trên địa bàn quận: Triển khai cuộc thi đến cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường với 100% cán bộ, công chức tham gia dự thi và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Số lượng bài dự thi của cán bộ và nhân dân phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu, trong có ít nhất 05 bài dự thi chất lượng. Thời gian tham gia dự thi: Bắt đầu từ ngày 20/6/2021. Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi: 24h00 ngày 01/8/2021. Các đơn vị lựa chọn và gửi bài phần tự luận đạt chất lượng tốt theo chỉ tiêu được giao về Phòng Tư pháp quận trước ngày 10/7/2021 qua email: phongtuphaphk@gmail.com.

Kết quả triển khai cuộc thi đến thời điểm (17h00 chiều ngày 05/7/2021): UBND quận Hoàn Kiếm có tổng số bài dự thi: 8.717 bài, đứng thứ 4 khu vực I (gồm 10 quận, huyện). Cụ thể: Phường Hàng Trống (2.111 bài dự thi). Phường Tràng Tiền (1.559 bài dự thi). Phường Hàng Gai (1.278 bài dự thi). Phường Hàng Bài (690 bài dự thi). Phường Chương Dương (433bài dự thi). Phường Trần Hưng Đạo (341 bài dự thi). Phường Đồng Xuân (325 bài dự thi). Phường Phan Chu Trinh (278 bài dự thi). Phường Hàng Đào (262 bài dự thi). Phường Hàng Bạc (256 bài dự thi). Phường Hàng Mã (208 bài dự thi). Phường Lý Thái Tổ (187 bài dự thi). Phường Phúc Tân (186 bài dự thi). Phường Hàng Bồ (150 bài dự thi). Phường Cửa Nam (142 bài dự thi). Phường Hàng Bông (129 bài dự thi). Phường Cửa Đông (88 bài dự thi). Phường Hàng Buồm (85 bài dự thi).

Tại hội nghị, các ngành, thành viên trong Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận đã thảo luận, đánh giá kết quả các nội dung về phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và góp bàn phương hướng, nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm 2021; UBND các phường báo cáo quá trình triển khai cuộc thi, phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới và các phường có số lượng người tham gia dự thi cao chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận.

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận đã ghi nhận các kết quả các ngành, thành viên trong Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận và các phường đạt được trong thời gian qua và đánh giá tiến độ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng PHPBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật quận và các phường cần thực hiện trong thời gian tới để đạt kết quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Tin: Thu Hương

(Phòng Tư pháp quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?