Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Hội nghị công bố và gặp mặt người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/04/2021 | 14:13  | Lượt xem: 132

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chiều ngày 26/4/2021, Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị công bố và gặp mặt người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử quận; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo Bầu cử quận; Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử quận; Đinh Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận; Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Bầu cử quận, Ủy ban Bầu cử quận, Trưởng ban Bầu cử đại biểu HĐND quận, các đồng chí lãnh đạo các phường và 55 người ứng cử đại biểu HĐND quận…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận đã công bố danh sách chính thức 55 người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 9 đơn vị bầu cử theo Quyết định số 60/QĐ-UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban Bầu cử quận.

Cơ cấu, thành phần ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đều bảo đảm được tính đại diện cho các ngành, các giới; có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Trong đó có: 27 ứng cử viên nữ (đạt tỷ lệ 49,09%, cao hơn so với quy định 14,09%); 10 ứng cử viên là người ngoài Đảng (đạt tỷ lệ 18,18%, cao hơn so với quy định: 8,18%); 21 ứng cử viên trẻ dưới 40 tuổi (đạt tỷ lệ 38,18%, cao hơn so với quy định 23,18%); 02 ứng cử viên là người dân tộc, tôn giáo; 14 ứng cử viên tái cử; 55 ứng cử viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (trong đó có 01 tiến sĩ, 21 thạc sĩ); 22 người có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân, 15 người có trình độ lý luận trung cấp.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận đã phổ biến, hướng dẫn kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các đơn vị bầu cử.

Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/5/2021 đến ngày 21/5/2021 tại 09 (chín) đơn vị bầu cử.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã được cung cấp tài liệu thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận trong năm 2020 và quý I năm 2021; những mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm về định hướng phát triển của quận Hoàn Kiếm giai đoạn tới. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để mỗi ứng cử viên tìm hiểu, nắm bắt về những mục tiêu và định hướng phát triển của quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới, là cơ sở quan trọng giúp các ứng cử viên xây dựng Chương trình hành động của mình trong vận động tranh cử cũng nhưng việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND quận trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử quận chúc mừng nồng nhiệt đến 55 ứng cử viên đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí ghi nhận thời gian qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử quận, Ban Thường trực UBMTTQ quận và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan… nên công tác bầu cử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được triển khai hết sức bài bản, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ và quy trình theo Luật định. Công tác nhân sự ứng cử đại biểu HĐND quận được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần với chất lượng cao. Kết quả này đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch UBBC Thành phố ghi nhận và đánh giá cao khi về kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hoàn Kiếm. Sau 5 bước và 3 vòng hiệp thương khách quan, dân chủ, đúng Luật định, Ủy ban Bầu cử quận đã tiến hành lập danh sách chính thức 55 vị ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và đã được cử tri nơi làm việc, nơi cư trú tín nhiệm với số phiếu cao (cơ bản đều đạt 100% phiếu tín nhiệm). Cơ cấu, thành phần ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đều bảo đảm được tính đại diện cho các ngành, các giới; có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận diễn ra thành công, thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của toàn dân, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo công tác Bầu cử, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức phụ trách bầu cử từ quận đến phường, các cơ quan đơn vị liên quan cần vào cuộc một cách tích cực, trách nhiệm hơn nữa và tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân và cử tri nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri, tích cực đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất để lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

- Trước mắt, Ban Thường trực UB MTTQ và UBND quận, phường cần tập trung phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử tại đơn vị bầu cử đảm bảo đúng luật, trang trọng; tổ chức tốt các Hội nghị mạn đàm, trao đổi về tiểu sử của các ứng cử viên giúp cho cử tri hiểu rõ và có đủ thông tin về người ứng cử từ đó có quyết định đúng đắn để lựa chọn những người xứng đáng đại diện tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Ban thường trực UBMTTQ quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nơi công tác của các ứng cử viên có trách nhiệm hướng dẫn, tạo mọi điều kiện để các ứng cử viên đại biểu HĐND quận tham gia việc tiếp xúc cử tri và tuyên truyền, vận động bầu cử theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các ứng ứng cử viên.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ổn định về tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện và hành vi chống đối, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, quan tâm xây dựng Phương án tổ chức Ngày bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, tại các khu vực có dịch bệnh phát sinh.

- Song song với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận, tôi đề nghị các Phường, các đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận đã công bố danh sách chính thức 55 người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 9 đơn vị bầu cử theo Quyết định số 60/QĐ-UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban Bầu cử quận tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận đã phổ biến, hướng dẫn kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại các đơn vị bầu cử.

Đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị công bố và gặp mặt người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?