Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng
01/03/2023 | 09:19  | Lượt xem: 7

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/QU ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng.

Sáng 28/02, Đảng ủy cơ quan UBND quận tổ chức Hội nghị đảng viên các Chi bộ trực thuộc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng.

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND quận đã được nghe đồng chí Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng; đồng thời thông tin về tình hình thời sự trong nước, cũng như trên thế giới tới các học viên.

Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo viên tại hội nghị

Trước đó, vào các ngày 05, 06/12/2022, các đồng chí cán bộ chủ chốt quận đã tham gia Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng Hội nghị trực tuyến  theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung Ương.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?