Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Hội nghị quán triệt Luật Quốc phòng
04/07/2019 | 17:30  | Lượt xem: 737

Luật Quốc phòng năm 2018 đã kế thừa những ưu điểm và khắc phục những bất cập của Luật quốc phòng năm 2005 sau hơn 10 năm thi hành. Ngày 8/6/2018 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Quốc phòng 2018 thay thế cho Luật quốc phòng năm 2005. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Chiều ngày 4/7/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị quán triệt Luật Quốc phòng năm 2018.

Tới dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Trọng Xuân - Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, UBND 18 phường; các đồng chí là lãnh đạo một số phòng, ban của quận, Ban CHQS quận, phường và một số cán bộ, công chức quận, phường liên quan đến công tác quốc phòng.

Luật Quốc phòng đã thể chế quan điểm, chủ trương mới của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, bảo đảm tính hợp hiến và thống nhất của Luật quốc phòng với các quy định của pháp luật có liên quan.

Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng. Đồng thời, Luật cũng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đại tá Lê Trọng Xuân - Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan tại cơ sở và được đồng chí giảng viên giải đáp, làm rõ.

Sau hội nghị, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, lãnh đạo các phường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực. Tăng cường tuyên truyền sâu, rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành luật tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Tập huấn, quán triệt cho cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị về Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành luật. Xây dựng các Kế hoạch, chương trình  để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và các nhiệm vụ do cấp trên giao. Ban CHQS quận, Đảng ủy, UBND 18 phường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền quận tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có liên quan trong xây dựng phòng thủ quân khu theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị và tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, Dân quân thường trực, Dân quân tự vệ; Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự; chính sách hậu phương quân đội; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng đảm bảo tốt quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận...

Đồng chí Đại tá Lê Trọng Xuân - Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 tới các đại biểu dự hội nghị.

Tin: Phương Thảo

(Phòng Tư pháp quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?