Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Hội nghị triển khai khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
23/04/2021 | 08:13  | Lượt xem: 90

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; sáng ngày 20/4/2021, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Trần Đức Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, , Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Phí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Cùng dự có đồng chí Chánh Văn phòng Quận ủy; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng một số phòng chuyên môn thuộc quận, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước quận, Chi cục Thuế quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ 18 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tú Thanh - Chuyên viên chính Vụ Chính quyền Địa phương, Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Nghị định 32/2021/NĐ-CP trực tiếp quán triệt một số nội dung chính của Nghị định 32/2021/NĐ-CP và đồng chí Hoàng Minh Nguyệt – Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận trình bày nội dung Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Tú Thanh cho biết Nghị định số 32/2021/NĐ-CP gồm 6 chương, 33 điều. Nghị định đã quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tú Thanh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến phát biểu của các đồng chí dự hội nghị, tập trung làm rõ hơn về tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND phường; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy khẳng định việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Để đảm bảo triển khai thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt.

Thứ nhất, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Cấp ủy Đảng các cấp, các quy định pháp luật, chỉ đạo thống nhất của Quận ủy, UBND quận trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận, đại biểu HĐND quận, phát huy vai trò giám sát của HĐND, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội quận. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ ba, bảo đảm sự chỉ đạo, sự quản lý tập trung thống nhất của Thành phố, UBND Thành phố, UBND quận theo ngành, lĩnh vực và địa bàn; nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm của chính quyền phường trong công tác quản lý đô thị, giải quyết vấn đề dân sinh, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền phù hợp đặc điểm của đô thị.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của UBND phường với chức năng là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường(trước đây phường là một đơn vị hành chính - cấp chính quyền gồm HĐND và UBND). Hiện nay chỉ còn tổ chức là UBND. Cơ cấu tổ chức của UBND phường theo cơ chế mới, trước đây UBND phường tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND, cơ chế làm việc theo chế độ tập thể. Hiện nay, UBND phường chuyển sang làm việc theo chế độ Thủ trưởng đồng thời vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận tập thể  trước khi quyết định những vấn đề quan trọng trên địa bàn.

Thứ năm, thực hiện đổi mới mô hình chính quyền đô thị gắn với công tác cải cách hành chính, trong đó có nội dung quan trọng là hiện đại hóa nền hành chính.

          Đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh thời gian, tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP là rất gấp rút song khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thống nhất và ổn định, cẩn trọng trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Với tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, HĐND, chính quyền quận, phường; sự đoàn kết, nhất trí cao và sự chung sức, vào cuộc MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn quận, đồng chí Bí thư Quận ủy tin tưởng quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị, hướng tới mục tiêu tổ chức, bộ máy của UBND các phường tinh gọn, công tác điều hành hoạt động giữa UBND quận, phường đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn song hành cùng với nhiệm vụ quan trọng tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tú Thanh - Chuyên viên chính Vụ Chính quyền Địa phương, Bộ Nội vụ quán triệt một số nội dung chính của Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

7793 – Quang cảnh hội nghị.

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?