Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2020 | 20:31  | Lượt xem: 119

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Chiều ngày 18/12/2020, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tới dự hội nghị có đồng chí Thạc sĩ Bùi Thu Hằng - Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí là lãnh đạo một số phòng, ban của quận; lãnh đạo UBND 18 phường và một số cán bộ, công chức quận, phường.

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận các đại biểu đã được nghe đồng chí Thạc sĩ Bùi Thu Hằng - Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung hợp lý, sát thực tế một số quy định của Luật năm 2015 như: bổ sung hình thức văn bản quy phạm pháp luật; quy trình lập đề nghị đối với một số loại văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung quy định về phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật,...Đặc biệt là luật đã sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã; quy định hợp lý hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND cấp huyện…

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan khi thực hiện và được đồng chí giảng viên giải đáp, làm rõ.

Sau hội nghị, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, lãnh đạo các phường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật năm 2020 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thi hành hiệu quả Luật; Tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu làm công tác văn bản của đơn vị để đáp ứng yêu cầu của công tác văn bản trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Thạc sĩ Bùi Thu Hằng - Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tin: Thu Hương

(Phòng Tư pháp quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?