Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND quận và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác quản lý trật tự xây dựng
19/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 682

1. Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND quận

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 29/5/2019 và ngày 31/5/2019, tại 09 đơn vị bầu cử, các Tổ đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XIX để báo cáo với cử tri về tình hình ước thực hiện nhiệm vụ phát tiển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của quận Hoàn Kiếm; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND quận.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận đã có 675 cử tri tham dự, trong đó có 90 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Đa số ý kiến của cử tri đều rất phấn khởi trước những kết quả mà quận Hoàn Kiếm đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật năm 2019. Cử tri ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Thường trực HĐND, UBND quận, UBND các phường và các đơn vị thuộc quận trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thực hiện quy định của Luật, trên cơ sở biên bản tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ quận tổng hợp được 61 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri với các cơ quan Trung ương, Thành phố, Quận (trong đó: 08 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Thành phố; 53 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận); trên cơ sở đó, Thường trực HĐND quận đã có văn bản đề nghị UBND Thành phố và Quận xem xét giải quyết kiến nghị cử tri theo thẩm quyền.

2. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác quản  lý trật tự xây dựng

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Quyết định số 68/QĐ-HĐND ngày 02/5/2019 của Thường trực HĐND quận, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo đúng nội dung, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Hoạt động giám sát được tiến hành dưới 2 hình thức: Nghiên cứu, xem xét báo cáo của UBND 13 phường và giám sát trực tiếp tại UBND quận, Phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận và UBND 05 phường (Lý Thái Tổ, Hàng Bồ, Cửa Đông, Hàng Gai, Tràng Tiền); Tại các buổi làm việc của Đoàn giám sát đều có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND quận, đại diện Ban thường trực UBMTTQ quận và lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra quận, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, Văn phòng HĐND và UBND quận.

Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn giám sát đã kịp thời kiến nghị UBND quận tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/QU ngày 08/10/2018 của Quận ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận; các Thông báo kết luận của Thường trực Quận uỷ; Kế hoạch của UBND quận về đảm bảo TTXD; Tăng cường trách nhiệm của Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý TTXD trên địa bàn, đảm bảo tất cả các công trình xây dựng phải được kiểm tra, giám sát kể từ thời điểm khởi công đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng; kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng mới xử lý, cưỡng chế; Đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý TTXD cho đội ngũ cán bộ, công chức; Phối hợp và mời các đơn vị có chuyên môn để tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng trong quản lý TTXD, xử lý các công trình vi phạm về TTXD; Tăng cường tập huấn, quán triệt các kiến thức về di sản, về quy hoạch kiến trúc theo các phân khu đặc thù của quận. Xây dựng hệ thống biên bản mẫu về xử lý vi phạm TTXD áp dụng chung trong toàn quận đảm bảo đúng quy định; đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, chấn chỉnh khắc phục triệt để những vi phạm về TTXD trên địa bàn; phân công rõ người, rõ việc, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phường, các phòng, ban chức năng, các tổ chức, các nhân trong quản lý TTXD, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và người đứng đầu lĩnh vực phụ trách được phân công công tác quản lý TTXD đô thị...

Tin: Quang Minh

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?