Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Khảo sát trực tuyến người dân về chỉ số CCHC của UBND phường năm 2021
07/09/2021 | 18:02  | Lượt xem: 15

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của quận Hoàn Kiếm; Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND quận về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm.

 Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm là cơ quan thường trực thực hiện công tác cải cách hành chính, tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 21/7/2021 về triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm.

Mẫu phiếu khảo sát Người dân (Mẫu phiếu 02) được xây dựng với mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ của cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch hành chính tại phường để phục vụ công tác xếp loại đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với UBND 18 phường thuộc quận.

Những ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức đã hoàn thành giao dịch hành chính tại UBND phường sẽ được giữ kín và chỉ sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác cải cách hành chính tại UBND phường.

Mọi ý kiến, thông tin về bộ câu hỏi xin liên hệ Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm: SĐT: 02439286824; Email: pnv_hoankiem@hanoi.gov.vn.

Link truy cập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsQZJLLDAz8XM11F8aAmNiKWU5D6NfA7BadwcS5xcvYnthtQ/viewform?usp=sf_link

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?