Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2020
06/01/2021 | 08:50  | Lượt xem: 163

Sáng ngày 22/12/2020, Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2020.

Tham dự lớp có 200 học viên là các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành quận; lãnh đạo các phường và hiệu trưởng các trường học thuộc quận.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe chuyên đề về Tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

Qua lớp học các học viên sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức về lãnh đạo, quản lý và sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị chuyên môn nghiệp vụ được giao góp phần xây dựng dựng quận ngày càng phát triển.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?