Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Tập huấn “Kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết công việc hành chính và bồi dưỡng văn hóa ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức”
12/04/2023 | 14:10  | Lượt xem: 6

Chiều ngày 05-4, Phòng Nội vụ quận phối hợp Trung tâm Chính trị quận tổ chức Lớp tập huấn "Kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết công việc hành chính và bồi dưỡng văn hóa ứng xử đối với cán bộ, công chức viên chức"

Tiến sĩ GVCC Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Văn bản và công nghệ hành chính - Học viện hành chính quốc gia dự và hướng dẫn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính quận.

Các nội dung được tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ, kịp thời cập nhật các quy định mới, các cách làm hay để áp dụng vào thực tiễn công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng đội ngũ CBCCVC có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?