Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo đối thoại với các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính
03/06/2022 | 08:34  | Lượt xem: 26

 

Xem thông báo tại đây

 

.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?