Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2022
15/06/2022 | 16:59  | Lượt xem: 13

 

Xem Thông báo tại đây.

 

 

.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?