Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong Thông báo điểm thực hành, phỏng vấn (Vòng 2) Kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2022
22/12/2022 | 10:48  | Lượt xem: 44

 

Xem thông báo tại đây.

 

.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?