Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của UBND quận Hoàn Kiếm
03/06/2021 | 15:15  | Lượt xem: 367

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hoàn Kiếm như sau:

1. Nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất, không phù hợp hoặc trái với các điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh, những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính, những kiến nghị quy định hành chính không phù hợp hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hoàn Kiếm.

* Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị

2.1. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Thành phố

- Địa chỉ liên hệ: Số 12 phố Lê Lai, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại đường dây nóng: (024)3934.6034

- Địa chỉ thư điện tử: Kiemsoathutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

2.2. UBND quận Hoàn Kiếm

a) Đối với văn bản gửi đến cơ quan UBND quận Hoàn Kiếm:

- Văn bản gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới UBND quận Hoàn Kiếm (số 126 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Văn bản gửi qua hòm thư hoặc trực tiếp góp ý vào Sổ tiếp nhận góp ý đặt tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận Hoàn Kiếm.

b) Đối với thông điệp dữ liệu điện tử gửi tới địa chỉ Hòm thư điện tử của UBND quận Hoàn Kiếm (email)Pkstthc_hoankiem@hanoi.gov.vn

c) Số điện thoại trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính liên hệ trong giờ hành chính: (024) 3928.7630.

d) Số điện thoại trực hướng dẫn thủ tục hành chính liên hệ trong giờ hành chính của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND quận: (024) 3826.4392.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận là Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đầu mối theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính của quận: 0915263677.

- Ông Nguyễn Cao Sơn - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận là đầu mối theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính của quận: 0388888530.

- Thành viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận Hoàn Kiếm:

+ Ông Trần Việt Bắc - Công chức Phòng Quản lý đô thị quận phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận: 0915263677.

+ Ông Lê Thanh Tuấn - Công chức Phòng Tư pháp quận phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của Phòng Tư pháp quận: 0913540119.

+ Bà Nguyễn Thị Nam Hải - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch quận phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế quận: 0904131070.

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: 0904552489.

+ Bà Hoàng Thị Hồng Duyên - Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 0916789389.

+ Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Công chức Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện công tác quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị máy móc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận: 0914427412.

UBND quận Hoàn Kiếm trân trọng thông báo./.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?