Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Tin bài hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023.
18/01/2023 | 11:06  | Lượt xem: 23

Chiều ngày 16/01/2023, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022 và Ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023.

Các đồng chí: Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận thay mặt 3 cơ quan trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2022 và dự kiến chương trình phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, vượt lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dưới những tác động của dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ, chính quyền Nhân dân trong quận đã chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả hết sức phấn khởi.

Các chỉ tiêu phát triển của năm 2022 về cơ bản Quận hoàn thành mục tiêu tổng quát với 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Thành phố và HĐND quận giao.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 14.732 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Thành phố giao 31%, vượt 26% so với chỉ tiêu phấn đấu HĐND quận giao); tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND quận; triển khai 30 Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND quận; phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri; chú trọng đến công tác tiếp xúc cử tri chuyên đề; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận ngày càng được nâng lên và có nhiều đổi mới; công tác quản lý điều hành của chính quyền quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn. MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, động viên được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Với sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo ANQP, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật trên địa bàn quận. Những thành tích và kết quả nêu trên đã tạo niềm tin và đồng thuận xã hội cao trong toàn quận, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của quận.

Tại hội nghị, các đồng chí: Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã ký kết nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm trước sự chứng kiến của các đại biểu dự hội nghị.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?