Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Trợ giúp pháp lí miễn phí cho người khiếm thị quận Hoàn Kiếm
06/08/2019 | 12:00  | Lượt xem: 599

Sáng 6/8/2019, Hội người Mù quận Hoàn Kiếm phối hợp với Chi nhánh Trợ giúp Pháp lý số 2 (Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước Thành phố Hà Nội) đã tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho gần 100 người khiếm thị đang sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Anh Hoàng Văn Lý - Chủ tịch Hội người Mù Hoàn Kiếm cho biết: Hiện nay, tổ chức hội có gần 100 hội viên khiếm thị đang sinh sống trên địa bàn 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm. Trong những năm qua, Hội rất coi trọng công tác phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước đến với những người khiếm thị. Được sự giúp đỡ của Chi nhánh Trợ giúp Pháp lí số 2 (Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước Thành phố Hà Nội) Hội đã tuyên truyền nhiều chuyên đề gắn liền với người khuyết tật như: Luật Người khuyết tật, Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, Nghị định quy định về chính sách bảo trợ xã hội…tới các hội viên.

Việc kịp thời tuyên truyền đến hội viên những chính sách về người khuyết tật đã đảm bảo cho người khiếm thị được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước liên quan đến trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, chính sách về học nghề….

 Trong khuôn khổ chương trình trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí, các hội viên khiếm thị đã được luật sư Phan Thị Thu Trang - Trưởng Chi nhánh số 2 (Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Thành phố Hà Nội) giới thiệu nội dung Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

 Cũng tại buổi trợ giúp pháp lý, các trợ giúp viên pháp lý và luật sư đã tư vấn, giải đáp về các lĩnh vực pháp luật: Đất đai, Hôn nhân và gia đình… cùng các vấn đề liên quan đến quyền về tài sản, thừa kế; các quy định cơ bản của pháp luật và các văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật, chế độ chính sách dành cho người khuyết tật.

Luật sư Phan Thị Thu Trang - Trưởng Chi nhánh số 2 (Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Thành phố Hà Nội) giới thiệu nội dung Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

 Tin, ảnh: Hoàng Lý

(Hội người Mù quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?