Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Tư pháp Hà Nội
25/02/2020 | 07:49  | Lượt xem: 1099

Ngày 14/2/2020, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số157/UBND-PTP gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận và UBND 18 phường về việc Tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Tư pháp Hà Nội. Nội dung như sau:

Thực hiện công văn số 276/UBND-NC ngày 21/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh tý 2020, Công văn số 65/STP-PBGDPL ngày 08/01/2020 Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên hệ thống truyền thanh cấp xã và Công văn số 350/STP-PBGDPL ngày 06/02/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên hệ thống truyền thanh cấp xã; để triển khai thi hành các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn của thành phố thống nhất và hiệu quả, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 18 phường thuộc quận triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (Có danh sách kèm theo); tuyên truyền các nội dung văn bản pháp luật theo danh mục tài liệu tuyên truyền hàng tháng trong năm 2020 do Sở Tư pháp cung cấp (Có danh mục tài liệu dự kiến tuyên truyền kèm theo); tuyên truyền tài liệu “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” do Sở Tư pháp biên soạn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, giúp người dân trên địa bàn quận phòng, chống có hiệu quả dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCov) gây ra.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện bằng những hình thức phù hợp, như: Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến chuyên sâu nội dung văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; biên soạn và đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của đơn vị; phát thanh trên loa phát thanh di động; tuyên truyền lưu động bằng ô tô; phát hành đề cương tờ rơi, tờ gấp,…

Nội dung tài liệu tuyên truyền hàng tháng các văn bản luật trong năm 2020 và tài liệu tuyên truyền “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” được gửi qua hệ thống điều hành của quận, đồng thời được khai thác trên trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố - chuyên mục Tài liệu tuyên truyền (đường link: https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh).

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 18 phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Tư pháp (SĐT: 0243.288.214) để được hướng dẫn giải quyết.

Chú thích ảnh:

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?