Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI
07/01/2021 | 21:39  | Lượt xem: 36

Sáng ngày 7/01/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ quận; thông qua dự thảo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm năm 2021; báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ năm 2020; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và một số nội dung khác...

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận; trưởng các phòng, ban, đoàn thể quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 18 phường…

Hội nghị đã thống nhất thông qua các nội dung: Năm 2020, vượt lên những khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp thiết thực, đồng bộ, do đó, cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020. Về kinh tế, cùng với chú trọng triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực kinh tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hoàn Kiếm đã triển khai Chương trình hành động phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, báo cáo UBND TP về Đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn, tăng cường xử lý các vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn.

Năm 2020, tổng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước giảm 13,4%; doanh thu ngành du lịch ước giảm 82,2%. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận đạt 10.530,819 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán TP giao, bằng 107% so với cùng kỳ; thu thuế do quận thực hiện đạt 4.025,452 tỷ đồng, bằng 120,7% dự toán TP giao, bằng 140,2% so với cùng kỳ. Quận đã triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, qua đó, đã cắt giảm 101,2 tỷ đồng. 

Công tác quản lý và phát triển đô thị được tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt. Quận đã tập trung xử lý các vi phạm trên các tuyến phố, nhất là việc kinh doanh lấn chiếm hè phố, đã giải tỏa các điểm và tụ điểm phức tạp, tiếp tục chỉ đạo đảm bảo TTATGT đường sắt; tổ chức khai trương mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Quận cũng đã hạ ngầm đường dây đi nổi đồng bộ với lát hè 78/78 tuyến phố khu vực Hồ Gươm và phụ cận; hoàn thành hạ ngầm đường dây đi nổi phố Hàng Bè, Hàng Lược; đang triển khai thi công hạ ngầm đường dây đi nổi 79/79 phố thuộc khu phố cổ Hà Nội…Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 99,3%. Công tác cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép được quan tâm thực hiện tốt. Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công việc khai trương mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm… đạt được kết quả tốt. Ngành giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học, năm thứ 11 liên tiếp là lá cờ đầu ngành giáo dục Thủ đô. Ngành Y tế quận chủ động trong phòng, chống dịch bệnh; duy trì 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm chỉ đạo. Năm 2020, quận đã hoàn thành 125% chỉ tiêu giảm hộ cận nghèo; 100% chỉ tiêu sửa chữa nhà hộ cận nghèo; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, bảo vệ. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được triển khai toàn diện và hiệu quả; chính sách xã hội được thực hiện tốt, kịp thời, chu đáo, động viên được các tầng lớp nhân dân trong quận, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Quận luôn chủ động triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ngăn chặn các hoạt động tụ tập, tuần hành trái pháp luật. Do vậy, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau Đại hội, đã xây dựng 7 Chương trình, 36 đề án công tác toàn khóa. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật 9 đảng viên, đảm bảo đúng quy định, không có khiếu nại.

Công tác tuyên giáo, tổ chức, dân vận, kiểm tra và văn phòng cấp ủy được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả; đặc biệt, đã tham mưu và phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tích cực chỉ đạo. Bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị đã góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Quận ủy; Dự thảo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ quận 2021; Báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ năm 2020; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy. Cụ thể:

Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Quận ủy: Hội nghị đã thống nhất cao với những đánh giá trong dự thảo báo cáo do Ban Thường vụ Quận uỷ chuẩn bị. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đã bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ, các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị và được tiến hành tích cực, chủ động, có hiệu quả. Trong công tác kiểm tra, giám sát đã chú trọng những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, những nhiệm vụ mới, khó khăn; phối hợp đồng bộ giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra của mỗi cấp chính quyền, của cơ quan đơn vị và công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Quận uỷ: Hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, các cấp uỷ Đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm vừa không trùng lặp, chồng chéo, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận trong năm 2021.

Về Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy: Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đồng tình, thống nhất cao với dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI, dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bao quát toàn diện các lĩnh vực về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, theo các mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI.

Hội nghị đã thống nhất định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với một số nội dung cụ thể như: Năm 2021, quận Hoàn Kiếm sẽ tăng cường công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu TP giao. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch quận. Tiếp tục triển khai thí điểm phát triển kinh tế ban đêm; triển khai Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù quận Hoàn Kiếm đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh, bền vững về TTĐT, TTATGT, VSMT; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tuyến phố đi bộ, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; triển khai có hiệu quả Đề án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận… Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, quan tâm chăm lo hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo giảm nghèo bền vững, chú trọng đào tạo nghề cho người lao động…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy điểm lại các kết quả đạt được của Đảng bộ quận trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm toàn quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021, cụ thể là: Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo ban hành triển khai thực hiện 07 chương trình công tác toàn khoá của Quận ủy khóa XXVI.

Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/NQ-QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề “Kỷ cương – Phát triển” của quận.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, đảm bảo tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn. Phấn đấu vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt hơn công tác xã hội hoá nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong quận về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng. Chỉ đạo có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các công trình trọng điểm của quận. Tập trung thực hiện chỉnh trang các tuyến phố, hạ tầng cơ sở và đô thị, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, văn minh là điểm nhấn nổi bật của Thủ đô.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội. Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Quan tâm huy động các lực lượng xã hội tích cực tham gia thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc người có công, giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, có những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH, nhất là những địa bàn nhạy cảm và những lĩnh vực phức tạp, đặc biệt chú trọng trước, trong và sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an, Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới. Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của UBND quận, phường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của quận chuyên nghiệp, có chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh: Trước mắt: các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân”, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021 ngay từ đầu năm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Hoàn Kiếm (31/5/1961 - 31/5/2021). Tập trung chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Tân Sửu đảm bảo an lành, phấn khởi, mọi người mọi nhà đều có Tết. Đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm chăm lo tới các hộ cận khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng...

Quang cảnh hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?