Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Tạm dừng các hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 30/4/2021
29/04/2021 | 08:31  | Lượt xem: 103

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 112-CV/TU ngày 27/4/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố và kết luận của đồng chí Chử Xuân Dũng – Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 26/4/2021.

Để hạn chế các hoạt động tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, ngày 28/4/2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về việc tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cụ thể là:

1. Tạm dừng việc tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, từ ngày 30/4/2021 (thứ Sáu).

2. Hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được hoạt động trở lại sau khi được phép của UBND Thành phố Hà Nội.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?