Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 648
Tổng số truy cập: 35134618

ubnd 18 phường ubnd 18 phường

1.UBND phường Chương Dương

- Địa chỉ: số 81 phố Vọng Hà - ĐT: 3825 6069
 

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Vĩnh- ĐT: 0903 208 664

- Phó chủ tịch: Phạm Việt Hưng- ĐT: 0912484541

- Phó chủ tịch: Phạm Chi Linh- ĐT: 0904 226 822

- Trưởng công an: Vũ Văn Hải- ĐT: 0912 154 668

 

2. UBND  phường Cửa Đông

- Địa chỉ: số 30 Hàng Điếu - ĐT: 38285996
 

- Chủ tịch: Trần Xuân Hà - ĐT: 0904 112233

- Phó chủ tịch: Đinh Sỹ Trung - ĐT: 0915 523 388

- Phó chủ tịch: Nguyễn Đức Long - ĐT: 0904 029 595

- Trưởng công an: Nguyễn Đoàn Tô - ĐT: 0983 029 369

 

3.  UBND p hường Cửa Nam
 
- Địa chỉ: số 21 Phan Bội Châu - ĐT: 3842 7500
 

- Chủ tịch: Nguyễn An Tuyến - ĐT: 3942 2148

- Phó chủ tịch: Nguyễn Vinh Hồng - ĐT: 39422148

- Phó chủ tịch: Hoàng Minh Trung - ĐT:39422148

- Trưởng công an: Vũ Danh Bình- ĐT:39422685

 

4.  UBND  phường Đồng Xuân
 
- Địa chỉ: số 52 phố Hàng Giấy -  ĐT: 3927 3032
 

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Anh - ĐT: 3828 4740

- Phó chủ tịch: Lê Phương Hoàng Yến - ĐT: 38256031

- Phó chủ tịch: Nguyễn Mạnh Linh - ĐT: 38256031

- Trưởng công an: Vũ Quốc Toản - ĐT: 38257069

 

5.  UBND p hường Hàng Bạc

- Địa chỉ: số 22 phố Hàng Dầu - ĐT: 3825 5416

- Chủ tịch: Hoàng Thạch Tâm - ĐT: 0948561168

- Phó chủ tịch: Vũ Xuân Đán - ĐT: 0913599611

- Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hường - ĐT: 0902023555

- Trưởng công an: Vũ Đình Nhâm - ĐT: 38253466

 

6.  UBND p hường Hàng Bài
 
- Địa chỉ: số 4 Nguyễn Chế Nghĩa - ĐT: 3943 9345
 

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Mai - ĐT: 3943 9345

- Phó chủ tịch: Lê Minh Tuyến - ĐT: 0912179579

- Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Huyền - ĐT: 38225029

- Trưởng công an: Trần Xuân Hải - ĐT: 39438645

 

7.  UBND p hường Hàng Bồ
 
- Địa chỉ: số 43 phố Lãn Ông - ĐT: 3923 2448
 

- Chủ tịch: Đỗ Văn Khoa - ĐT: 3923 0041

- Phó chủ tịch: Nguyễn Hoàng Anh - ĐT: 22182041

- Phó chủ tịch: Trần Kim Anh - ĐT: 39234180

- Trưởng công an: Hà Duy Mạnh - ĐT: 38255652

 

8.  UBND p hường Hàng Bông
 
- Địa chỉ: số 106 Hàng Bông - ĐT: 3825 5485
 

- Chủ tịch: Hoàng Mạnh Tuấn - ĐT: 3828 7038

- Phó chủ tịch: Chu Công Tân - ĐT: 39288292

- Phó chủ tịch:  Đinh Bá Hưng  - ĐT: 

- Trưởng công an: Hoàng Gia Ảnh - ĐT: 39285735

 

9.  UBND p hường Hàng Buồm
 
- Địa chỉ: số 28 phố Mã Mây - ĐT: 3825 6435
 

- Chủ tịch:  Trần Thị Nga  - ĐT: 3824 3210

- Phó chủ tịch: Trần Khánh Dương - ĐT: 38243210

- Phó chủ tịch: Nguyễn Quyết Thắng - ĐT: 2928659

- Trưởng công an: Nguyễn Ngọc Linh- ĐT: 38257684

 

10. UBND phường Hàng Đào
 

- Địa chỉ: số 41 phố Hàng Ngang - ĐT: 3926 2271

- Chủ tịch: Nguyễn Hùng Sơn - ĐT: 3926 0145

- Phó chủ tịch: Nguyễn Song Tùng - ĐT: 2702050

- Phó chủ tịch:Nguyễn Sơn Hải - ĐT: 3926203

- Trưởng công an: Nguyễn Chí Thành- ĐT: 3825328

 

11. UBND phường Hàng Gai
 
- Địa chỉ: số 44 phố Hàng Nón - ĐT: 3825 7487
 

- Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Hà - ĐT: 3923 1394

- Phó chủ tịch: Phùng Thị Phi Nga - ĐT: 39231694

- Phó chủ tịch: Nguyễn Hồng Dũng - ĐT: 38257487

- Trưởng công an: Trần Danh Hiếu - ĐT: 39287224

 

12. UBND phường Hàng Mã
 
- Địa chỉ: số 5 phố Hàng Cót - ĐT: 3825 5681
 

- Chủ tịch: Nghiêm Xuân Giao - ĐT: 3927 0147

- Phó chủ tịch: Lê Quang Huấn - ĐT: 39275000

- Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Tâm - ĐT: 39272899

- Trưởng công an: Vũ Mạnh Hải - ĐT: 38254803

 

13. UBND phường Hàng Trống
 
- Địa chỉ: số 24 phố Chân Cầm - ĐT: 3825 7020
 

- Chủ tịch: Phan Thị Tuyết Lan - ĐT: 3828 8044

- Phó chủ tịch: Trần Quốc Trung - ĐT: 38257020

- Phó chủ tịch: Nguyễn Tiến Cường -  ĐT: 38257020

- Trưởng công an: Vũ Thế Cường - ĐT: 38252786

 

14. UBND phường Lý Thái Tổ
 
- Địa chỉ: số 30 phố Lò Sũ - ĐT: 3825 7313
 

- Chủ tịch: Nguyễn Trung Thuỷ - ĐT: 3824 7556

- Phó chủ tịch: Nguyễn Quỳnh Tiến - ĐT: 39264741

- Phó chủ tịch: Trần Thị Tố Nga - ĐT: 39264468

- Trưởng công an: Hoàng Xuân Hiếu - ĐT: 38255388

 

15. UBND  p hường Phan Chu Trinh

- Địa chỉ: số 27 phố Lê Thánh Tông - ĐT: 39333872

- Chủ tịch: Phan Thị Thu Hương - ĐT: 3926 0572

- Phó chủ tịch: Trần Thị Minh Tuyết - ĐT: 39333872

- Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Ánh Hường -  ĐT: 39333872

- Trưởng công an: Nguyễn Tiến Nông - ĐT: 38254030

 

16. UBND phường Phúc Tân
 
- Địa chỉ: số 6 phố Bảo Linh - ĐT: 3825 6068
 

- Chủ tịch: Mai Anh Tuấn - ĐT: 3828 0538

- Phó chủ tịch: Đặng Minh Tuấn - ĐT: 22194477

- Phó chủ tịch: Đỗ Thanh Bình  - ĐT: 22194477

- Trưởng công an: Phạm Quang Thắng - ĐT: 38255651

 

17. UBND  p hường Tràng Tiền
 
- Địa chỉ: số 2 Nguyễn Xí - ĐT: 382 65655
 

- Chủ tịch: Thạch Văn Hùng - ĐT: 3824 2275

- Phó chủ tịch: Bùi Văn Luân - ĐT: 39388787

- Phó chủ tịch: Nguyễn Đức Long  - ĐT: 39388787

- Trưởng công an: Hà Quyết Thắng - ĐT: 38555538

 

18. UBND phường Trần Hưng Đạo
 
- Địa chỉ: số 29 Quang Trung - ĐT: 3943 9376
 

- Chủ tịch: Phùng Phương Thảo - ĐT: 3943 8210

- Phó chủ tịch: Phạm Sơn Hà - ĐT: 3943 9376

- Phó chủ tịch: Phạm Hưng - ĐT: 3943 9376

- Trưởng công an: Nguyễn Lê Hoàng - ĐT: 39424717