Văn bản của HĐND Văn bản của HĐND

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
329/NQ-HĐND Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của quận Hoàn Kiếm 13/12/2018
328/NQ-HĐND Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu 13/12/2018
327/NQ-HĐND Nghị quyết số 327/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 13/12/2018
326/NQ-HĐND Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 13/12/2018
292/BC-UBND Về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/11/2018
251/TB-HĐND Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/10/2018
162/HĐND-KTXH Khảo sát về việc quản lý, sử dụng nguồn công đức tại các điểm di tích trên địa bàn quận 04/07/2018
163/HĐND-VP Giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận 04/07/2018
164/HĐND-VP Giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận thuộc thẩm quyền Thành phố 04/07/2018
160/BC-HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND quận sau kỳ họp thứ 7 HĐND quận, khóa XIX 03/07/2018
165/HĐND-VP Thông báo địa điểm TXCT của đại biểu HĐND Thành phố tại quận Hoàn Kiếm 30/06/2018
158/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 7/2018 28/06/2018
154/TB-HĐND Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2018
155/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2018
153/HĐND-VP Về việc dự TXCT với đại biểu HĐND quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND quận 26/06/2018
150/QĐ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND phường Lý Thái Tổ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 25/06/2018
151/QĐ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ PCT HĐND phường Lý Thái Tổ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 25/06/2018
148/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về "Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và không gian đi bộ trên đia bàn quận Hoàn Kiếm" 22/06/2018
147/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri 21/06/2018
144/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2018

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?