Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1181
Tổng số truy cập: 26322085

văn bản trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm văn bản trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm

Hoàn Kiếm không còn hộ nghèo trên địa bàn
02/07/2019 | 11:30  | Lượt xem: 558

Ngày 2/7/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận dự và chủ trì hội nghị.

Hướng tới mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2020 của toàn thành phố Hà Nội, theo báo cáo của UBND quận, tính đến hết tháng 6 năm 2019 quận Hoàn Kiếm không còn hộ nghèo trên địa bàn quận.

Tại thời điểm 31/12/2018, trên địa bàn quận có 47 hộ nghèo với 92 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,12%; 83 hộ cận nghèo với 207 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,21%. Tính đến ngày 30/6/2019 toàn quận đã giảm 47/47 hộ nghèo. Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn quận không còn hộ thuộc diện nghèo. Quận đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 về công tác giảm nghèo, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đề ra là “đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn quận theo chuẩn mới còn dưới 1%” và vượt chỉ tiêu Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Để đảm bảo mục tiêu giảm nghèo theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nôi, UBND quận Hoàn