Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Đại hội lần thứ 6 Hội hữu nghị Việt – Mỹ TP Hà Nội
16/09/2022 | 14:20  | Lượt xem: 8

Ngày 25/8, Hội Hữu nghị Việt – Mỹ thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội, thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, nhằm phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Hội có các đối tác là các tổ chức quần chúng, hội hữu nghị với Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ. Hoạt động của Hội phù hợp với Điều lệ của Hội, phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Đánh giá chung hoạt động của Hội hữu nghị Việt -Mỹ TP Hà Nội trong khoá V, ông Đinh Hồng Phong, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2019, 2010, 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19, từ các hội viên đến các Chi hội và Ban Chấp hành Hội đã khắc phục khó khăn, chủ động, đưa các hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội tiếp tục đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào hoạt động đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, giữa Hà Nội và các thành phố của bạn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ban Chấp hành Hội tiếp tục duy trì hoạt động của các Ban chuyên môn của Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội: Ban Thông tin tuyên truyền, tổ chức tốt công tác tuyên truyền hợp tác hữu nghị giữa nhân dân thủ đô Hà Nội- Washington và giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ; để phát triển và củng cố các hoạt động của các Chi hội hữu nghị Việt - Mỹ trên địa bàn thủ đô Hà Nội; giúp lãnh đạo Hội tổ chức công tác thi đua, khen thưởng.

Ban Văn hóa - Xã hội, duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hợp tác giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao…; vận động, hướng dẫn các Chi hội tổ chức các hoạt động văn hóa-xã hội theo chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Hội hữu nghị Việt – Mỹ tặng hoa Đại hội

Hội hữu nghị Việt – Mỹ tặng hoa Đại hội

Câu lạc bộ hữu nghị Việt - Mỹ TP Hà Nội, giúp đỡ các chi hội tổ chức hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp; tìm kiếm, giúp đỡ xây dựng các dự án tài trợ cho các tổ chức, các địa phương ở Hà Nội; tập hợp các học sinh, sinh viên, trí thức… đã học tập ở Hoa Kỳ, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ tham gia câu lạc bộ nhằm phát huy truyền thống hữu nghị hai nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua còn một số hạnh chế: Một số ủy viên Ban Chấp hành và Chi hội chưa dành nhiều thời gian cho công tác Hội; nhiều đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội đã nghỉ chế độ hưu trí, hoặc đã chuyển công tác nên không duy trì hoạt động hoặc hoạt động chưa thường xuyên; việc gắn kết giữa các Chi hội và Ban Chấp hành Hội chưa thật sự chặt chẽ. Một số Chi hội chưa phát huy đầy đủ các lợi thế, thiếu chủ động, sáng tạo nên hoạt động chưa cao, chưa đóng góp thiết thực cho hoạt động của chính đơn vị mình.

Để tạo nên các chuyển biến tích cực hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2022-2027 tập trung vào các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu:

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Thành phố về hoạt động đối ngoại nhân dân đặc biệt là Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Thông tri số 05/TT-TU ngày 23/5/2022 của Thành uỷ Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Mỹ Thành phố Hà Nội, Chi hội UBND quận Hoàn Kiếm nhận hoa và giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội trao tặng

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Mỹ Thành phố Hà Nội, Chi hội UBND quận Hoàn Kiếm nhận hoa và giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội trao tặng

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội, các Chi hội thành viên, kết nạp thêm các chi hội mới; tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hoá - nghệ thuật, hợp tác quốc tế.

Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động hữu nghị nhân dịp các ngày lễ chính thức của hai nước, tổ chức các đoàn tham quan, giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể dục - thể thao giữa Hội với các tổ chức ở Hoa Kỳ; đón tiếp các đoàn của các tổ chức hữu nghị Hoa Kỳ sang thăm Hà Nội và Việt Nam. Tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị chặt chẽ với các tổ chức của Hoa Kỳ, đặc biệt là phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt – Mỹ Thành phố Hà Nội khóa khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt – Mỹ Thành phố Hà Nội khóa khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Hưởng ứng tích cực và tham gia nhiệt tình vào các chương trình hoạt động hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Hội Việt - Mỹ Trung ương tổ chức.

Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu giúp UBND Thành phố lựa chọn một số thành phố của Hoa Kỳ để mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, kinh tế; giới thiệu với phía bạn về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Hà Nội và các thông tin mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội.

Tổ chức các hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm thông tin về hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các hội hữu nghị Việt - Mỹ của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tìm kiếm các nguồn tài trợ các dự án từ phía các tổ chức, các doanh nghiệp của Bạn cho các dự án xã hội, nhân đạo, giúp đỡ trẻ em tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn của Thành phố.

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Mỹ Thành phố Hà Nộikhóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Mỹ Thành phố Hà Nộikhóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Tổ chức các hoạt động mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, y tế, du lịch, quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố của Hoa Kỳ với thành phố Hà Nội. Có kế hoạch thành lập câu lạc bộ cán bộ, sinh viên, học sinh đã học tập ở Hoa Kỳ, các doanh nghiệp có quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ để đa dạng hoá các hình thức hợp tác hữu nghị, trao đổi thông tin.

Mở rộng mối quan hệ giữa Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội với các tổ chức, các nhân, đồng bào Việt kiều tại Hoa Kỳ nhằm giúp đỡ doanh nghiệp giữa hai nước tìm đối tác, phát triển kinh tế trên sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trao đổi, đề nghị Hội Việt - Mỹ Trung ương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội được tham gia Câu lạc bộ doanh nhân Việt - Mỹ để tăng cường hợp tác liên quan với Hội Việt - Mỹ Trung ương và các tổ chức kinh tế Việt - Mỹ.

Phát biểu tại Đại hội, Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thườngtrực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao thành tích Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội trong thời gian qua.

Trongthời gian tới, bà Trần Thị Phương đề xuất Hội cần củng cố các quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, mở rộng tìm kiếm các đối tác mớitại bang tại Hoa Kỳ. Bà Trần Thị Phương tin tưởng với sự lãnh đạo của Ban chấp hành khoá mới, Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội sẽ thu được thành tích mớigóp phần thúc đẩy sự phát triển và giao lưu nhân dân 2 nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt – Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 33 ủy viên; bầu ông Đinh Hồng Phong tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội.

Nguồn: kinhtedothi

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?