Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Đại hội thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lần thứ X: Hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp Nhân dân
19/09/2022 | 08:56  | Lượt xem: 4

Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm lần thứ X năm 2022 được tổ chức vào ngày 18/9/2022 tại không gian tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Trong những năm qua, sự nghiệp văn hóa, thể thao của quận Hoàn Kiếm luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở quan tâm. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị được đầu tư; đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên thể dục thể thao được bồi dưỡng đào tạo bài bản.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Quốc Hoàn cùng các đại biểu tại Giải bóng đá mini lực lượng vũ trang công an quận Hoàn Kiếm lần thứ VII, năm 2022

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Quốc Hoàn cùng các đại biểu tại Giải bóng đá mini lực lượng vũ trang công an quận Hoàn Kiếm lần thứ VII, năm 2022

Các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa quận đã được nâng cấp từng bước tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở các lứa tuổi, các các khối công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang quận, 18 phường và khối trường học. Số người tập luyện thể thao thường xuyên giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn quận đạt 45% và số gia đình thể thao tăng dần hằng năm,
đạt trên 35%.

Quận đã tổ chức 150 giải thi đấu thể dục thể thao thu hút hàng ngàn lượt người tham gia thi đấu và cổ vũ như: Các môn thi đấu Đại hội thể dục thể thao quận, Hội khỏe phường, giải học sinh phổ thông trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng, Giải chạy báo Hà Nội Mới vì hòa bình, giải bóng đá, giải thể thao công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang quận quận, các đoàn thể quận...

Qua đó, đã phát hiện và bồi dưỡng được nhiều vận động viên trẻ, tài năng tham gia thi đấu hơn 100 giải đạt gần 1.000 huy chương tại các giải phong trào và thành tích cao do Thành phố và toàn quốc tổ chức.

Phát hiện và bồi dưỡng được nhiều vận động viên trẻ, tài năng tham gia thi đấu hơn 100 giải đạt gần 1.000 huy chương tại các giải phong trào và thành tích cao do Thành phố và toàn quốc tổ chức

Phát hiện và bồi dưỡng được nhiều vận động viên trẻ, tài năng tham gia thi đấu hơn 100 giải đạt gần 1.000 huy chương tại các giải phong trào và thành tích cao do Thành phố và toàn quốc tổ chức

Phong trào TDTT trong khối trường học trong những năm qua được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Giáo dục thể chất và thể dục thể thao trong nhà trường được quan tâm đẩy mạnh.

Tỷ lệ học sinh thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa đạt 100% đối với tất cả các cấp học, bậc học. Tỷ lệ học sinh tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa thường xuyên cao: Tiểu học đạt trên 65%; Trung học cơ sở đạt trên 75%. Các trường học trên địa bàn đã thực hiện đầy đủ nghiêm túc các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Tỷ lệ giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trên số học sinh các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở đạt yêu cầu của thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 05 ngày 11/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022; Kế hoạch số 88 ngày 23/3/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm lần thứ X năm 2022; Thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022)...

Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm lần thứ X năm 2022 được tổ chức vào ngày 18/9/2022 tại không gian tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Tại lễ khai mạc sẽ diễn ra các nội dung rước đuốc truyền thống, diễu hành biểu dương lực lượng các khối trường học, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức lao động, các cụm văn hóa thể thao, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và 18 phường trên địa bàn. Tổ chức biểu diễn lân – sư – rồng; biểu diễn võ thuật, các tiết mục đồng diễn TDTT đặc sắc, tuyên dương khen thưởng các tập thể, đơn vị có thành tích trong phong trào TDTT và tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở...

Hướng tới đại hội TDTT quận, trong thời gian qua tại các cơ sở khối phường trường học, các cụm VHTT, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức trong địa bàn quận đã sôi nổi tổ chức các hoạt động giải thi đấu, giao lưu TDTT, đặc biệt là Đại hội TDTT 18 phường đã được tổ chức sôi nổi với hàng ngàn lượt vận động viên thi đấu các bộ môn như điền kinh, kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và các bộ môn TDTT người dân yêu thích tập luyện.

Hội khỏe công nhân viên chức lao động - lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2022

Hội khỏe công nhân viên chức lao động - lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2022

Đại hội thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm lần thứ X năm 2022 là dịp biểu dương lực lượng quần chúng, cổ vũ phong trào tập luyện TDTT của mọi người dân; quảng bá, giới thiệu, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử truyền thống của quận Hoàn Kiếm anh hùng.

Qua đó, tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp Nhân dân, nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong thời gian tới, Quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao từ quận tới cơ sở với nhiều nội dung, mô hình phong phú, đa dạng nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được thường xuyên đến sinh hoạt, tập luyện và vui chơi, giải trí; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân...
Qua đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực văn hóa tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Chương trình số 06 - CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”; Chương trình số 05-TTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.
về
“Phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện”. Xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Nguồn: kinhtedothi

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?