Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính; phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng
03/07/2019 | 15:48  | Lượt xem: 872

Chiều ngày 2/7/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Hội nghị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận Hoàn Kiếm về văn hóa giao tiếp, ứng xử; từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của các cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn quận, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu – Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND quận; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị quận, phường, trường học và các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của các phòng, ban chuyên môn thuộc quận

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND quận, UBND 18 phường và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Đặc biệt, hội nghị đã được Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu - Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia quán triệt về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Đây là nội dung quan trọng mà cả hệ thống chính trị quận, phường tích cực triển khai trong thời gian qua. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 18 phường, đặc biệt là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được quán triệt nhằm tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện về kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ. Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tiếp tục đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND quận, Chủ tịch UBND quận về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình.  

Đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, phần mềm điều hành tác nghiệp; duy trì tốt hoạt động Cổng thông tin điện tử quận, 18 phường và các trường học; Trang thông tin điện tử Hoàn Kiếm 360o, chữ ký điện tử chuyên dùng Chính phủ. Tiếp tục duy trì 03 đoàn kiểm tra công vụ do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại công sở; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Về thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc 02 bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Tiếp tục tổ chức các hội thi, hội diễn trong cán bộ, công chức viên chức, qua đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa nhiều gương điển hình tiến tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung vào quy chế làm việc; đưa quy tắc ứng xử vào nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ… Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; tổ chức đánh giá hàng tháng, xếp loại thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Quy tắc ứng xử; đồng thời xây dựng tiêu chí khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND quận, UBND 18 phường và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

  • Đồng chí Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu - Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia quán triệt về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.
  • Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?