Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Những điều cấn biết về cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở
19/01/2023 | 14:50  | Lượt xem: 20

 

Xem tài liệu tại đây

 

.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?