Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
19/01/2023 | 14:54  | Lượt xem: 31

Sáng ngày 18/01/2023 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

       

            Trong năm 2022, với sự tham mưu kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với BĐD HĐQT NHCSXH quận, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn cho vay đạt 106,062 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cho vay đạt 94,349 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 11,713 tỷ đồng. Tổng dư nợ tại thời điểm 31/12/2022 đạt 90,633 tỷ đồng với 04 chương trình tín dụng cho 2.122 hộ vay, đạt 96% kế hoạch được giao. Công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể (HĐT) tiếp tục khẳng định tính ưu việt và sự phù hợp với hoạt động tín dụng chính sách với tổng dư nợ ủy thác cho vay đạt 90,551 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, triển khai hoạt động của các hội, đoàn thể cũng như chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn đã đi vào ổn định và ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò là cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách xã hội đem vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân.

 

          Phát biểu trong cuộc họp, bên cạnh kết quả khả quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội đạt được, các đại biểu cũng đánh giá cao hiệu quả xã hội tích cực mà nguồn vốn tín dụng chính sách đem lại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trong năm 2022, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có 1.168 lượt hộ được vay vốn với số tiền đã giải ngân 97 tỷ 44 triệu đồng. Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, khôi phục kinh doanh, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, được các cấp, ngành, nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ghi nhận và đánh giá cao, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó CT UBND quận, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận đề nghị: Để giữ vững và phát huy những kết quả tích cực đã đạt được các đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 43-KH/QU ngày 15/12/2021 của Quận ủy về việc thực hiện kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND quận về thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 43-KH/QU ngày 15/12/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phối hợp tham mưu HĐND UBND quận bố trí ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trong năm 2023; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch phường, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy trình quy định; phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, chương trình công tác năm; công tác đào tao, tập huấn. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?