Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2021 với chủ đề “Phục hồi Trái đất”
20/04/2021 | 09:20  | Lượt xem: 83

Ngày 22 tháng 4 hàng năm được Liên Hiệp q uốc công nhận là Ngày Trái đất, nhằm phát động sự tham gia của các quốc gia trên thế giới vào công tác bảo vệ môi trường của trái đất. Vào ngày này hàng năm có hàng trăm triệu người từ 192 quốc gia đã tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như: các hoạt động làm sạch, thu gom rác thải, trồng cây xanh, các hoạt động giải trí để nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Ngày Trái đất năm 2021, ngày 8/4/2021, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Trái đất 2021 với chủ đề “Phục hồi Trái đất”.

Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) triển khai tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Trái đất 2021 với chủ đề “Phục hồi Trái đất” với mục đích: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong các hoạt động bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước; ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

Thay đổi hành vi của thanh thiếu nhi, thanh thiếu niên về quyền và nghĩa vụ giữ gìn nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về sản xuất, tiêu dùng theo hướng bền vững, hạn chế rác thải, không làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn quận sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường ít tiêu hao nguyên liệu, năng lượng; hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, xử lý chất thải, vận chuyển và phân phối hàng hóa, từ đó tạo phong trào hưởng ứng Hưởng ứng Ngày Trái đất 22 tháng 04 hàng năm.

Thời gian tổ chức Lễ mít tinh: Từ 07h00’ đến 09h15’ ngày 17/4/2021 (Thứ Bảy). Địa điểm tổ chức Lễ mít tinh tại Khu vực trước Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - số 2 Lê Thái Tổ (trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm). Khu vực các gian hàng: Trên vỉa hè ven Hồ Gươm - phố Lê Thái Tổ.

UBND quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị quận và UBND 18 phường về tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Trái đất 2021 với chủ đề “Phục hồi Trái đất”. Trong đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp toàn diện với các phòng, ban, đơn vị Sở, ngành Thành phố, quận và UBND các phường liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kịch bản, sân khấu, loa đài, các tiết mục văn nghệ, hoa tặng…đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công buổi lễ theo kế hoạch. Theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, tham mưu văn bản của quận báo cáo UBND Thành phố. Liên hệ với Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận tài liệu tuyên truyền, banner gửi cho phòng Văn hoá và Thông tin in ấn, phát hành tới UBND 18 phường và các đơn vị có liên quan.

Các phòng, ban, đơn vị khác căn cứ nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận để tổ chức tốt Lễ mít tinh.

UBND 18 phường xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Trái đất 2021; treo baner theo mẫu quy định trước cổng trụ sở UBND phường. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm và các phòng ban của quận, tổ chức ra quân tổng vệ sinh, xử lý các điểm rác thải, phế thải lưu cữu tồn đọng, khơi thông cống rãnh... Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Trái đất nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ nhân dân trong các hoạt động bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước; kêu gọi cộng đồng hạn chế rác thải, thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa... thông qua các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư... trên địa bàn phường. Tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp trường học, các chợ... yêu cầu treo baner, khẩu hiệu trước trụ sở cơ quan và làm vệ sinh xung quanh trụ sở. UBND phường Hàng Trống: Chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị thuộc quận để đảm bảo tốt các điều kiện và an toàn tuyệt đối phục vụ tổ chức Lễ mít tinh...

UBND quận yêu cầu các Phòng, ban và UBND 18 phường có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, cử cán bộ trực tại các gian hàng của đơn vị mình và đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Trái đất và triển khai tại địa bàn phường các hành động cụ thể hưởng ứng Ngày Trái đất năm 2021 đảm bảo thời gian, chất lượng theo nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận theo kế hoạch. Đề nghị Ban Tuyên giáo quận ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quan tâm phối hợp triển khai.

Tin: Minh Phương

(Phòng TN&MT quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?