Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Quận Hoàn Kiếm về đích sớm trong lộ trình xóa bỏ bếp than tổ ong
03/07/2020 | 09:47  | Lượt xem: 732

 

Xem chi tiết tại liên kết bên dưới

http://hanoitv.vn/quan-hoan-kiem-ve-dich-som-trong-lo-trinh-xoa-bo-bep-than-to-ong-v143624.html

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?