Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Quận ủy - HĐND - UBND quận tổ chức hội nghị giao ban về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận
14/03/2019 | 11:30  | Lượt xem: 419

Sáng ngày 14/3/2019, Quận ủy – HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo 18 phường và các đơn vị thuộc quận về kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, lãnh đạo các ban HĐND quận; Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và Đảng ủy, HĐND, UBND 18 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND quận về kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Xác định công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, ngay từ đầu năm, Quận ủy - HĐND - UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ: tuyên truyền, giáo dục, tăng cường phân cấp quản lý, xử lý các vi phạm. Bộ máy cán bộ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị được củng cố, kiện toàn. Công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép được tăng cường. Các quy trình, thủ tục được niêm yết công khai và tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và công dân. Việc kiểm tra các công trình được tiến hành thường xuyên hơn. Ý thực tự giác chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng đô thị của nhân dân và của chủ các công trình xây dựng được nâng lên.

Tính từ 16/12/2018 đến 10/3/2019, tổng số công trình xây dựng trên địa bàn quận là 20 công trình. Các công trình này đều có giấy phép xây dựng. Kết quả xử lý: đơn vị chức năng đã lập 1 biên bản xử lý công trình vi phạm; ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với một số công trình vi phạm tồn đọng từ thời gian trước, Quận ủy – HĐND - UBND quận đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xử lý. Ngày 7/3/2019, Chủ tịch UBND các phường có công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng đã ký cam kết thời gian, tiến độ thực hiện xử lý ngay trong tháng 3 và quý II năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu góp bàn nhiều giải pháp thiết thực để công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã đánh giá kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận thời gian qua, chỉ ra một số tồn tại các phòng, ban ngành và các phường cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới, đtăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đơn vị thuộc quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hiểu rõ ý nghĩa và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận.

Các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị thuộc quận thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/QU ngày 08/10/2018 của Quận ủy, Công văn số 649-CV/QU ngày 15/01/2019 của Quận ủy và Thông báo kết luận số 361-TB/QU ngày 22/02/2019 của Quận ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của Thành phố: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề công tác của quận: “Kỷ cương – Phát triển”; phân công rõ người, rõ việc, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phường, các phòng, ban chức năng, các tổ chức, cá nhân trong quản lý trật tự xây dựng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và người đứng đầu lĩnh vực phụ trách được phân công công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Phát huy trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo quận, phường, xác định rõ trách nhiệm: đối với quận là đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Phó chủ tịch UBND phụ trách Nhà đất – đô thị; trách nhiệm đối với phường là: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND phụ trách Nhà đất – đô thị phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy được phân công phụ trách địa bàn phường cần nêu cao tinh thần và gắn kết trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo công tác trật tự xây dựng đạt hiệu quả cao; đồng thời chịu trách nhiệm khi địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm trong trật tự xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, tiến hành kiểm tra, kết luận vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan để xảy ra những vi phạm trật tự xây dựng; xử lý kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Ban Tổ chức Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Phòng Nội vụ quận thông qua việc đánh giá công tác lãnh đạo, quản lý xây dựng và xử lý các vụ việc vi phạm, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc điều động, bố trí thay thế cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thường trực HĐND quận, Ủy ban MTTQ quận đưa công tác giám sát việc thực hiện quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn vào chương trình công tác năm; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

                                                                        Nguồn: HoanKiem portal