Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học
21/05/2020 | 16:32  | Lượt xem: 384

UBND quận Hoàn Kiếm nhận được văn bản số 730/STNMT-CCBVMT ngày 22/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và văn bản số 873/STNMT-CCBVMT ngày 06/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 và tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học; ngày 21 tháng 2 năm 2020, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành văn bản số     185/UBND-TNMT về việc tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị các phòng ban, đơn vị thuộc quận và UBND 18 phường triển khai tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hoạt động cụ thể như sau:

- Tuyên truyền người dân trên địa bàn không khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, không săn bắt các loài động, thực vật quý hiếm nằm trong danh mục cấm theo quy định hiện hành và đặc biệt không được phép phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo quy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu du lịch, các điểm tổ chức lễ hội trên địa bàn, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh.

- Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và khai tác tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động săn bắt, khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp nhằm kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ quan không tham gia hoạt động nuôi, lưu giữ, mua bán, vận chuyển, trồng, phát tán, sử dụng các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại làm thực phẩm. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm nêu trên, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ quan thông báo cho UBND phường, quận; Công an phường, quận hoặc cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo đúng quy định tại Điều 43, Nghị định 155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về bảo vệ môi trường.

UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện theo quy định.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?