Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Tham gia cuộc thi viết về môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội
15/10/2020 | 15:01  | Lượt xem: 353

Thực hiện kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 21/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2020, ngày 05/10/2020, UBND quận đã ban hành công văn Số: 1295/UBND-TNMT về việc tham gia cuộc thi viết về môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND quận đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể; các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; UBND 18 phường; các trường THCS,Tiểu học và Mầm non trên địa bàn quận; Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm quán triệt và triển khai, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tham gia hưởng ứng.

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả cao.

Tin: Minh Phương

(Phòng TN&MT)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?