Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới (5/6)
07/06/2021 | 15:57  | Lượt xem: 209

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới do chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam tổ chức từ năm 1982 đến nay và đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

   Năm 2021 với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration) được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

  Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/5) được Liên hợp quốc lựa chọn và phát động trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 là “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên” (We’re part of the solution- For Nature). Thông điệp này tiếp tục chủ đề Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 nhằm kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.

       Thực hiện văn bản số 3681/SRNMT-CCBVMT ngày 24/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh họcTháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021. Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, hiệu quả, ngày 25/5/2021, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành văn bản số 676/UBND-TNMT về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

       Cụ thể, các phòng ban, đơn vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận và UBND 18 phường tổ chức hưởng ứng thông qua các hoạt động: Tổ chức các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng. Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021, bao gồm:

       - Treo banner, khẩu hiệu chủ đề về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường trên các trục đường chính, trước trụ sở UBND quận, UBND 18 phường, các cơ quan, trường học, tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các vườn hoa thuộc quận, trên các xe thu gom rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị - Chi nhánh Hoàn Kiếm theo mẫu quy định của Thành phố.

       - Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày Môi trường Thế giới; Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận và UBND 18 phường, trên hệ thống loa của 18 phường, trong các hội nghị, cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư với nội dung: về công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu…

       - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tiệt chủng, không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, xây dựng nền kinh tế thuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa.

        Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới; Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn quận:

       UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận và UBND 18 phường tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới; Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, cụ thể như sau:

       - Tiếp tục thực hiện văn bản số 185/UBND-TNMT ngày 21/02/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

       - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND quận về triển khai thực hiện chương trình “Quản lý, phân loại rác, phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc triển khai thực hiện Chương trình giảm rác thải nhựa và kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại quận Hoàn Kiếm.

       - Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như: ra quân, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, các hộ gia đình, cá nhân vệ sinh môi trường, tại nơi sinh sống, làm việc và học tập, tại khu vực các chợ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Làm sạch, nạo vét cống rãnh tại các khu dân cư, trồng cây xanh, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 01 lần...

       - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 của UBND Thành phố Hà Nội về giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đối với các cơ quan, đơn vị vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.

        Thời gian thực hiện từ ngày 25/5/2021 đến ngày 31/7/2021.

        Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

       Là đơn vị thường trực tham mưu UBND quận trong việc thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia và báo cáo kết quả với UBND quận, Sở Tài nguyên và Môi trường.

       Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội để nhận tài liệu tuyên truyền gửi Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; UBND 18 phường và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền.

       Chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND 18 phường, Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Xí nghiệp thoát nước số 1 để thực hiện các nội dung đề ra trong kế hoạch này.

       Liên hệ với các đơn vị truyền thông để đăng tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

       Cử cán bộ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và tổng hợp kế hoạch, báo cáo của các phòng ban, đơn vị và của UBND 18 phường, báo cáo UBND quận, Sở Tài nguyên và Môi trường .

       Phòng Văn hoá và Thông tin quận; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận

       Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thực hiện in ấn, treo baner theo nội dung thống nhất toàn Thành phố, đúng quy định trên địa bàn quận.

       Tổ chức đoàn xe hồng kỳ có treo baner, khẩu hiệu tuyên truyền về Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm. Hướng dẫn UBND các phường trong công tác trang trí, tuyên truyền.

       Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

       Tham mưu cho UBND quận cấp kinh phí và hướng dẫn các đơn vị thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

       Công ty TNHH  MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm

       Thực hiện Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. Chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ cùng các lực lượng của 18 phường ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải lưu cữu lâu ngày (như gạch đá, bê tông, vỏ chai, lốp xe, ghế gỗ...) đảm bảo sạch gọn không còn các đồ vật hỏng trên địa bàn các phường. Xây dựng phương án, tổ chức triển khai phân loại rác tại nguồn thực hiện Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 07/01/2020 và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm.

       Kinh phí tổ chức thực hiện

       Kinh phí tổ chức thực hiện được bố trí từ ngân sách UBND quận đã cấp cho các đơn vị năm 2021.

       UBND quận yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận, UBND 18 phường có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 đảm bảo thời gian và chất lượng theo nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND Thành phố Hà Nội.

       UBMD quận đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban MTTQ quận và các đoàn thể quan tâm phối hợp triển khai đồng bộ.

 

Một số hình ảnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tin: Minh Phương

(Phòng TN&MT quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?