Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020
07/06/2020 | 22:00  | Lượt xem: 675

Ngày 01/6/2020, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số 708/UBND-TNNM về việc tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam tổ chức từ năm 1982 đến nay và đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

        Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường Thế giới được Chương trình Môi trường liên hợp quốc lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature). Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học, đồng thời đây là thời điểm mỗi người dân chúng ta phải cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

        Thực hiện văn bản số 4344/SRNMT-CCBVMT ngày 01/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, hiệu quả, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị:

         1. Các phòng ban, đơn vị và UBND 18 phường tổ chức hưởng ứng thông qua các hoạt động cụ thể như sau:

        1.1. Tổ chức Các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ được diễn ra liên tục từ ngày 01/6/2020, bao gồm:

        Treo banner, khẩu hiệu chủ đề về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo chủ đề “ Hành động vì thiên nhiên”  trên các trục đường chính, trước trụ sở UBND quận, UBND 18 phường, các cơ quan, trường học, tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các vườn hoa thuộc quận, trên các xe thu gom rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị- Chi nhánh Hoàn Kiếm theo mẫu quy định của Thành phố.

        Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, trên cổng thông tin điện tử của UBND quận và UBND 18 phường, trong các hội nghị, cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư với nội dung: về công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu.

        Tổ chức đoàn xe tuyên truyền cổ động nhân ngày Môi trường Thế giới năm 2020 trên các tuyến phố chính.

        1.2. Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới trên địa bàn quận

        Thực hiện văn bản số 185/UBND-TNMT ngày 21/02/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học; Văn bản số 650/UBND-TNMT ngày 21/5/2020 về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020.

  Tổ chức thực hiện Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND quận về triển khai thực hiện chương trình” Quản lý, phân loại rác, phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”: Thực hiện việc thu gom vỏ hộp sữa để tái chế tại 54 trường tiểu học và mầm non; Tổ chức lắp đặt 30 thùng thu gom rác tái chế tại 23 trường học của quận; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thu gom rác điện tử tại các thùng được đặt tại: số 2 Cổ Tân, số 30 phố Hàng Mã và số 4 phố Chả Cá, phường Hàng Đào.

  Tổ chức ra quân giải quyết trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thu các bếp than tổ ong vi phạm lấn chiếm hè phố, phấn đấu đến 30/6/2020 trên địa bàn phường thay thế hoàn toàn bếp than tổ ong.

        Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như: ra quân, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, các hộ gia đình, cá nhân vệ sinh môi trường tại nơi sinh sống, làm việc và học tập, tại khu vực các chợ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Làm sạch, nạo vét cống rãnh tại các khu dân cư, trồng cây xanh, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 01 lần...

        Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 của UBND Thành phố Hà Nội về giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đối với các cơ quan, đơn vị vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.

        1.3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/7/2020.

  2. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

        Là đơn vị thường trực tham mưu UBND quận trong việc thực hiện;; Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia và báo cáo kết quả với UBND quận, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

        Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội, để nhận tài liệu tuyên truyền gửi cho phòng Văn hoá và Thông tin, UBND 18 phường và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền.

        Chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND 18 phường, Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty TNHH Nhà nước MTV thoát nước Hà nội, Công an Quận để thực hiện các nội dung đề ra trong kế hoạch này.

        Liên hệ với các đơn vị truyền thông để đăng tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

        Cử cán bộ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và tổng hợp kế hoạch, báo cáo của các phòng ban, đơn vị và của UBND 18 phường, báo cáo UBND quận, Sở Tài nguyên và Môi trường .

        3. Phòng Quản lý đô thị; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận;

        Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiệm thu khối lượng, chất lượng đối với việc duy trì vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển của đơn vị đặt hàng.

        Tăng cường việc kiểm tra phát hiện vi phạm, tồn tại về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, yêu cầu Công ty TNHH MTV Đô thị Hà nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm, UBND các phường chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

        4. Công ty TNHH  MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm

        Thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 và tháng  hành động vì môi trường. Chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ cùng các lực lượng của 18 phường ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải lưu cữu lâu ngày (như gạch đá, bê tông, vỏ chai, lốp xe, ghế gỗ...) đảm bảo sạch gọn không còn các đồ vật hỏng trên địa bàn các phường. Xây dựng phương án, tổ chức triển khai phân loại rác tại nguồn thực hiện Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND quận.

        5. Phòng Văn hoá và Thông tin quận

        Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện in ấn, treo baner theo nội dung thống nhất toàn Thành phố, đúng quy định trên địa bàn quận.

        Tổ chức đoàn xe hồng kỳ có treo baner, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2020. Hướng dẫn UBND các phường trong công tác trang trí, tuyên truyền.

        6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận

        Tham mưu cho UBND quận cấp kinh phí và hướng dẫn các đơn vị thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

        UBND quận yêu cầu các Phòng ban thuộc quận, UBND 18 phường có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 và tháng hành động vì môi trường đảm bảo thời gian và chất lượng theo nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận ( qua Phòng Tài nguyên và môi trường) trước ngày 10/8/2020, để tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo UBND Thành phố Hà Nội. Đề nghị Ban tuyên giáo quận ủy, UB MTTQ và các đoàn thể quan tâm phối hợp triển khai đồng bộ.

Tin, ảnh: Phòng TN&MT quận

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?