Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Triển khai thực hiện Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
24/08/2022 | 16:02  | Lượt xem: 147

Thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 25/8/2022; ngày 22/7/2022, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số 1127/UBND-TNMT về việc thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT do đồng chí Nguyễn Anh Quân – Phó chủ tịch UBND quận ký. Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm giao:

 Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND quận thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND 18 phường trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kết quả thực hiện của các đơn vị phòng ban thuộc quận và UBND 18 phường trong quá trình triển khai Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

        Thanh tra quận

Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND quận thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phòng Tư pháp quận

       Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban và UBND 18 phường về chuyên môn nghiệp vụ  đối với việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công an quận:

- Tổ chức kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân khi có dấu hiệu hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm môi trường; khi có tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có tin báo phản ánh về vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm môi trường và thông tin cho UBND quận để chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp.

- Tham gia đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của quận.

- Hàng năm, gửi văn bản thông báo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến UBND quận (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, theo dõi.

UBND 18 phường:

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn.

- Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vị phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp.

- Phối hợp với đoàn liên ngành của quận tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến phố.

- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh phường và phổ biến cho công dân các hình thức xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo các nội dung được nêu trong Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND quận. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về UBND quận (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).

Tin: Minh Phương (tổng hợp)

(Phòng TN&MT quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?