Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
dd 18/12/2019 31/12/2019

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?