Ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm Ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm

Ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm số quý III năm 2024

11/07/2024 | 17:14  | Lượt xem: 77
Xem sách tại đây hoặc quét Qrcode 

Ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm số quý II năm 2024

04/04/2024 | 19:58  | Lượt xem: 57
https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/thong-tin-tuyen-truyen...

Ấn phẩm điện tử Thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm Số đặc biệt quý 1/2023

31/01/2024 | 15:39  | Lượt xem: 86
Quét mã Qr hoặc truy cập đường link: https://sachdientu.nxbhanoi.com.vn/du-an/hoan-kiem/quy-1-2024/thong-tin-tuyen-truyen-quan-Hoan-Kiem-so-dac-biet-01-2024/#p=66  

Ấn phẩm điện tử Thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm quý 4/2023

05/12/2023 | 16:18  | Lượt xem: 253
  Quét mã Qr hoặc bấm vào ảnh để xem ấn phẩm  

Thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm quý II/2023

03/07/2023 | 09:55  | Lượt xem: 174
 

Thông tin tuyên truyền quận Hoàn Kiếm quý I/2023

03/07/2023 | 09:54  | Lượt xem: 182
 

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?