Chiến lược quy hoạch phát triển Chiến lược quy hoạch phát triển

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020

20/07/2017 | 09:29  | Lượt xem: 123
Xem kế hoạch tại đây

Hội nghị quán triệt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

12/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 160
Chiều ngày 12/11/2015, HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Chính sách ưu đãi, các dự án kêu gọi đầu tư

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 114
Chính sách ưu đãi, các dự án kêu gọi đầu tư

Kế hoạch sử dụng tài nguyên

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 215
Kế hoạch sử dụng tài nguyên

Quy hoạch , kế hoạch sử dụng tài nguyên

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 116
Quy hoạch , kế hoạch sử dụng tài nguyên

Quy hoạch thu gom và xử lý rác thải

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 101
Quy hoạch thu gom và xử lý rác thải

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến năm 2010

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 319
I- DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN HOÀN KIẾM THỜI KỲ 2001-2010.

Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 136
Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất

Chiến lược quy hoạch, phát triển Chiến lược quy hoạch, phát triển

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?