Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

03/10/2019 | 09:38  | Lượt xem: 18
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành...

Hội nghị quán triệt Luật Đặc xá

14/07/2019 | 05:00  | Lượt xem: 350
Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với người phạm tội. Việc Chủ tịch nước quyết định đặc xá có tác động xã hội to lớn, là động lực để người bị kết án phạt tù nỗ lực học...

Hội nghị quán triệt Luật Quốc phòng

04/07/2019 | 05:30  | Lượt xem: 317
Luật Quốc phòng năm 2018 đã kế thừa những ưu điểm và khắc phục những bất cập của Luật quốc phòng năm 2005 sau hơn 10 năm thi hành. Ngày 8/6/2018 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật...

Tìm hiểu quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

28/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 312
1. Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/ ...

Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

26/06/2019 | 10:30  | Lượt xem: 222
Hiện nay, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 46 báo cáo viên pháp luật và 531 tuyên truyền viên pháp luật. 6 tháng đầu năm 2019, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã phát huy được hiệu...

Kết quả thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm kỳ 2014 – 2018

19/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 303
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy...

Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành

21/12/2018 | 05:00  | Lượt xem: 94
Xem quyết định tại đây

Phường Hàng Trống tuyên truyền phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy

16/05/2018 | 11:29  | Lượt xem: 48
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 17/11/2017 UBND phường Hàng Trống đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2017 tại trụ sở UBND phường – 24 Chân Cầm.

Chế độ chính sách kinh tế

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 117
Chế độ chính sách kinh tế

chế độ chính sách kinh tế

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 333
chế độ chính sách kinh tế

Chế độ chính sách về thuế

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 111
Chế độ chính sách về thuế

Chế độ chính sách về đất đai, tài nguyên môi trường

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 344
Chế độ chính sách về đất đai, tài nguyên môi trường

Chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 111
Chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công với cách mạng

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 108
1. Trình tự thực hiện : Bước 1: Nhận hồ sơ của người có công từ phòng LĐTBXH huyện, thành, thị Bước 2: Tiến hành thẩm định, trình Lãnh đạo Sở ra quyết định Bước 3: Trả kết quả về phòng LĐTBXH...

Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công với cách mạng

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 335
Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công với cách mạng 

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?