Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Quận Hoàn Kiếm: Các phường, đơn vị duy trì thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng

26/01/2022 | 10:19  | Lượt xem: 12
Năm 2021, việc thực hiện “Ngày Pháp luật” theo kế hoạch và chỉ thị của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố được các đơn vị, UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm tổ chức thường xuyên, liên tục trong...

Tập huấn Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

25/11/2021 | 09:39  | Lượt xem: 27
Ngày 11/11/2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp tập huấn về các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế...

Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

18/11/2021 | 16:13  | Lượt xem: 48
Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND quận về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND quận về tổ...

Các mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

26/07/2021 | 14:13  | Lượt xem: 103
Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự.

Giao ban Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”

20/07/2021 | 09:59  | Lượt xem: 170
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày...

Quận Hoàn Kiếm hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”

05/07/2021 | 15:34  | Lượt xem: 81
Để việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” theo kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội được thành công, hiệu quả, UBND...

10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội

30/06/2021 | 10:33  | Lượt xem: 204
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021. Trong đó, tại Điều 4 và Điều 5 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ,...

Các văn bản về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

28/06/2021 | 08:22  | Lượt xem: 195
1 Luật Phòng, chống thiên tai Tải về 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên...

Tìm hiểu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

10/06/2021 | 08:29  | Lượt xem: 60
1. Bổ sung thêm VBQPPL vào hệ thống VBQPPL Cụ thể, Luật Ban h à nh văn bản quy phạm pháp luật ( VBQPPL ) sửa đổi 2020 bổ sung thêm hai loại VBQPPL sau: ...

Tìm hiểu một số điểm mới của Bộ luật Lao động

10/06/2021 | 08:27  | Lượt xem: 70
Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa X ã hội C hủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực...

Một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:26  | Lượt xem: 67
2.3. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (Chương III) Đây là chương cơ bản quy định về BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến Điều 24) , quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm...

Một số điểm mới của Luật Lao động (sửa đổi) (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:25  | Lượt xem: 68
10. Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương Bộ luật mới quy định: Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Cư trú

09/06/2021 | 10:18  | Lượt xem: 227
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam

09/06/2021 | 09:19  | Lượt xem: 184
Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN...

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật

03/06/2021 | 15:32  | Lượt xem: 64
Xem Công văn tại đây

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?