Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận năm 2019

18/10/2019 | 10:56  | View Count: 13
Thực hiện Kế hoạch số 223 /KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố ...

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 11

17/10/2019 | 03:15  | View Count: 29
Sáng ngày 16/10/2019, tại Hội trường tầng 4 - Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bàn và...

Kỷ niệm 40 năm kết nghĩa giữa Quận Hoàn Kiếm - Quận 1 - Quận Hồng Bàng

15/10/2019 | 08:08  | View Count: 40
Sáng ngày 12/10/2019, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ quận Hoàn Kiếm, quận 1, quận Hồng Bàng long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm kết nghĩa giữa 03 quận: Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội, quận 1 -...

Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

15/10/2019 | 04:03  | View Count: 24
Sáng 4/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận. Dự hội nghị...

Hội nghị triển khai Quyết định số 5241 của UBND Thành phố và Đề án số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy

10/10/2019 | 04:26  | View Count: 78
Chi ều ngày 9/10/2019, Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân quận tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố...

Thực hiện phối hợp “Năm dân vận chính quyền” trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

05/10/2019 | 09:04  | View Count: 52
Ngày 26/9/2019, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Công văn số 1622/UBND-TTr về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 trong công...

UBND quận ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

03/10/2019 | 11:50  | View Count: 58
UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 30/8/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND Thành phố thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày...

Tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 - vòng sơ khảo Cụm 1

03/10/2019 | 09:40  | View Count: 32
Chiều 24/9/2019, tại Quận ủy Cầu Giấy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 - Cụm 1. Tham gia có 10 thí sinh đại diện cho các quận:...

Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

03/10/2019 | 09:38  | View Count: 29
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành...

UBND quận ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về thực hiện kế hoạch số 100 của UBND Thành phố

26/09/2019 | 04:18  | View Count: 70
UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công...

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

25/09/2019 | 06:35  | View Count: 67
UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 30/8/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND Thành phố thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày...

Quận Hoàn Kiếm giành giải Nhất vòng thi sơ khảo “Hòa giải viên giỏi” cụm 1

20/09/2019 | 02:40  | View Count: 100
Sáng ngày 10/9/2019, tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm đã diễn ra Hội thi “Hòa giải viên giỏi” vòng sơ khảo cụm 1 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri tại các phường

15/09/2019 | 09:08  | View Count: 170
Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-HĐND ngày 31/7/2019 của Ban Pháp chế HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri tại các...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?