Tin tức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội Tin tức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội

Ủy ban MTTQ quận đánh giá kết quả công tác mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch giám sát năm 2019
03/10/2019 | 11:53  | View Count: 123

Sáng ngày 25/9/2019, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm – 42 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch tổ chức đoàn giám sát chuyên đề năm 2019.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành quận; lãnh đạo các Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ quận và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 18 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Thị Ánh Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận trình bày báo cáo kết quả công tác mặt trận quận Hoàn Kiếm 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo đã khẳng định: trong 9 tháng đầu năm 2019, cùng những thuận lợi, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, bám sát nhiệm vụ chính trị và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, sự phối hợp của Thường trực HĐND, UBND quận và các ngành liên quan, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên quận, phường đã chủ động xây dựng và tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. MTTQ quận, phường đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024; đã chủ động có nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt trung tâm đại đoàn kết trong hệ thống chính trị. Quá trình tổ chức thực hiện đã kết hợp tốt giữa việc quán triệt nâng cao nhận thức với xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; chú trọng tập huấn cán bộ, tăng cường kiểm tra, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những tồn tại; phối hợp, lồng ghép nội dung trong chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ, kế hoạch công tác của từng tổ chức thành viên với nhiệm vụ của chính quyền, thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết của Quận ủy và HĐND quận. Duy trì chặt chẽ, thường xuyên sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với chính quyền và các ngành, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ. Quan tâm kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận; với các phòng, ban, đơn vị tham gia giám sát và phản biện xã hội thu được nhiều kết quả. Triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của đoàn thể và tổ chức mình, cùng Ủy ban MTTQ quận tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; hướng công tác của MTTQ vào việc phát triển KT - XH, chăm lo đời sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ánh Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai kế hoạch tổ chức đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo và chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giai đoạn 2016 – 2020.

Với mục đích nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” hàng năm và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tập trung mọi nguồn lực của Nhà nước, xã hội để sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững, tránh việc tái nghèo; nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kế hoạch giám sát được sự nhất trí của cấp ủy và có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp; bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả, thiết thực. Việc tổ chức triển khai, thực hiện nội dung giám sát bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị tổ chức chịu sự giám sát.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo và chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016”; Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-UBND-MTTQ  ngày 25/10/2017 giữa UBND - Ủy ban MTTQ quận về “Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh”; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND quận về “Thực hiện chương trình giảm nghèo quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2018-2020”; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về “Thực hiện chương trình giảm nghèo; trợ cấp, trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội năm 2019”.

Với 5 ý kiến phát biểu tại hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp hết sức quan trọng, thiết thực của hệ thống MTTQ quận, phường và địa bàn dân cư trong 9 tháng đầu năm. Các đồng chí tin tưởng rằng trong 3 tháng cuối năm 2019, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và của tổ chức mình, góp phần vào thành tích chung của quận Hoàn Kiếm trong năm 2019.                                                                                       

Đồng chí Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Ánh Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận trình bày báo cáo kết quả công tác mặt trận quận Hoàn Kiếm 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch giám sát năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị.

Tin, ảnh: Bích Ngọc

(UBMTTQ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?