Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Hướng dẫn số 22 của Ban Tuyên giáo quận ủy về chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị
10/03/2017 | 09:21  | Lượt xem: 159

Xem hướng dẫn tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?