Chế độ chính sách Xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật Chế độ chính sách Xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật

Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành
21/12/2018 | 17:00  | Lượt xem: 95

Xem quyết định tại đây

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?