Nhà đất - Đô thị Nhà đất - Đô thị

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020
21/05/2020 | 20:37  | Lượt xem: 484

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (Gốc tiếng Anh: “Our solutions aer in nature”). Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Thực hiện văn bản số 3729/STNMT-CCBVMT ngày 14/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020, ngày 21 tháng 5 năm 2020 UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số 650/UBND-TNMT về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020. Theo đó, UBND quận đề nghị:

 1. Các phòng ban, đơn vị và UBND 18 phường tổ chức hưởng ứng thông qua các hoạt động cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện văn bản số 185/UBND-TNMT ngày 21/02/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

- Căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng tin, bài thông qua cổng thông tin điện tử quận, phường nhắm  tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, người dân  về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

-  Tuyên truyền đến người dân không khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, không săn bắt các loài động, thực vật quý hiếm nằm trong danh mục cấm theo quy định hiện hành và đặc biệt không được phép phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo quy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Phòng Giáo dục và đào tạo quận

Trong các tiết sinh học bổ sung nội dung: vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Thông qua đó tuyên truyền, giáo dục cho các cháu học sinh góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học bằng các hành động cụ thể như: trồng thêm cây xanh, không xả rác bừa bãi, sử dụng các sản phẩm có chất liệu từ thiên nhiên, tiết kiệm điện, giảm thiểu sử dụng túi nilong, ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế.

3. Cơ sở nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận

- Không sử dụng các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại làm thực phẩm trong kinh doanh ăn uống.

- Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm nêu trên, yêu cầu thông báo cho UBND phường, quận; Công an phường, quận hoặc cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo đúng quy định.